Přejít na hlavní obsah

Absolventům MUNI roste nástupní mzda i šance získat práci

Absolventi Masarykovy univerzity nachází první práci typicky v Brně, v drtivé většině případů je ve vystudovaném oboru a mají ji zajištěnou už v době státnic.

Výsledky průzkumu mezi čerstvými absolventy Masarykovy univerzity ukazují, jak vypadá start jejich kariéry.

Hrubá nástupní mzda čerstvých absolventů magisterského studia na Masarykově univerzitě meziročně stoupla o osm procent na 34 900 korun. Ukázal to průzkum za rok 2019, který si škola pravidelně zpracovává. Vyplývá z něj i to, že 60 procent absolventů první práci nachází v Brně a že většina ji má zajištěnou už v době kolem závěrečných státních zkoušek.

Právě nárůst absolventů, kteří mají už v době státnic zaměstnání, nebo do něj v brzké době nastoupí, se projevuje v posledních osmi letech. Ze 49 procent v roce 2012 hodnota stoupla na téměř 64 procent v roce 2019. Je to způsobené jednak nedostatkem lidí na trhu práce a jednak tím, že v posledních letech je stále běžnější, že studenti pracují už v průběhu studia (v posledním ročníku pravidelně pracovalo 44 procent čerstvým absolventů). Téměř 86 procent jich přitom podle průzkumu nachází uplatnění ve vystudovaném oboru. 

Za silné stránky studia na MUNI označují absolventi zejména prestiž školy, nabídku studijních programů, vybavení knihoven nebo kvalitu vyučujících. Na studiu nejpozitivněji hodnotí, že jim dalo samostatnost, schopnost orientovat se v informacích a odborné teoretické znalosti. Zároveň je 9 z 10 dotazovaných spokojeno s tím, co jim Masarykova univerzita dala do života.

Loňským průzkumem bylo osloveno 2733 absolventů dlouhého a navazujícího magisterského studia v prezenční formě, kteří absolvovali na MUNI v roce 2019, údaje vyplnilo 44 procent dotázaných. Masarykova univerzita dělá mezi absolventy pravidelně dva průzkumy. Od roku 1994 škola každoročně provádí průzkum mezi čerstvými absolventy magisterského studia, od roku 1996 se jednou za dva roky dotazuje absolventů magisterského studia, kteří už jeden až dva roky působí v praxi. Podrobné výsledky ze všech průzkumů najdete na webu odboru pro strategii.

Hlavní novinky