Přejít na hlavní obsah

Absolventům MUNI roste nástupní mzda i šance získat práci

Většina absolventů Masarykovy univerzity první práci nachází v Brně a má ji zajištěnou už v době kolem závěrečných státních zkoušek.

Vysokoškoláci jsou žádaní na trhu práce už v době studia. 64 procent absolventů má v době státnic zaměstnání, nebo do něj v brzké době nastoupí.

Hrubá nástupní mzda čerstvých absolventů magisterského studia na Masarykově univerzitě meziročně stoupla o 15 procent na 32 400 korun. Ukázal to průzkum, který si škola pravidelně zpracovává. Vyplývá z něj i to, že většina absolventů první práci nachází v Brně a má ji zajištěnou už v době kolem závěrečných státních zkoušek.

Právě nárůst absolventů, kteří mají už v době státnic zaměstnání, nebo do něj v brzké době nastoupí, se projevuje v posledních sedmi letech. Ze 49 procent v roce 2012 hodnota stoupla na téměř 64 procent v roce 2018. Je to nepochybně způsobené nedostatkem lidí na trhu práce i tím, že v posledních letech je stále častější, že studenti pracují už v průběhu studia.

Téměř 57 procent absolventů přitom své první zaměstnání nachází v Brně a více než osmi z desíti se daří najít uplatnění ve vystudovaném oboru. Na nejvyšší nástupní plat dosáhnou informatici (46 300 korun), nejméně mají nastupující učitelé (26 800 korun).

Na studiu na Masarykově univerzitě nejvíc pozitivně hodnotí, že jim dalo samostatnost, schopnost orientovat se v informacích a odborné teoretické znalosti, zároveň však 54 procent hodnotí studium ve vztahu k přípravě na zaměstnání jako spíše teoretické. Osm z deseti dotazovaných by, pokud by se teď mohli znovu rozhodnout, studovalo opět na Masarykově univerzitě. Za její silné stránky považují prestiž, nabídku studia, umístění, vybavení knihoven a informační systém.

Masarykova dělá pravidelně dva průzkumy mezi absolventy. Od roku 1994 škola každoročně provádí průzkum mezi čerstvými absolventy magisterského studia, od roku 1996 se jednou za dva roky dotazuje absolventů magisterského studia, kteří už jeden až dva roky působí v praxi. Výsledky výzkumů z posledních let jsou k dispozici na webu odboru strategie.

Hlavní novinky