Přejít na hlavní obsah

FI přijala všechny uchazeče o navazující magisterské studium

Fakulta informatiky letos přijala všech 266 uchazečů o studium v navazujících magisterských programech, kteří absolvovali přijímací zkoušky. Vedení fakulty tak reagovalo na chybu, kterou se podařilo odhalit při následné kontrole vyhodnocení přijímacích testů z informatiky.

„Kontrola prokázala, že se při zpracování výsledků u zhruba třetiny testů z informatiky shodou okolností projevila technická chyba. Výsledky tak byly zpracovány špatně. V žádném případě nechceme nikoho z uchazečů poškodit, a proto jsme se rozhodli přijmout všechny, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám,“ řekl děkan fakulty Michal Kozubek.

Z celkového počtu účastníků přijímacích zkoušek do studia v navazujícím magisterském programu jich tradičně neuspěje zhruba deset procent. Počet přijatých se tak vlivem děkanova rozhodnutí zvýšil o 26 studentů, což pro fakultu znamená ještě únosnou zátěž.

Obratem byla také zajištěna technická oprava části systému, který výsledky zpracovává. Fakulta přijala i nová organizační opatření pro eliminaci či alespoň rychlou detekci obdobných chyb v budoucnosti. Od příštího přijímacího řízení navíc budou opravené písemné testy zveřejněny tak, aby se uchazeči mohli s případnými reklamacemi obracet na fakultu dříve, než bude stanovena hranice pro přijetí.

Fakulta informatiky letos přijala všech 266 uchazečů o studium v navazujících magisterských programech, kteří absolvovali přijímací zkoušky. Vedení fakulty tak reagovalo na chybu, kterou se podařilo odhalit při následné kontrole vyhodnocení přijímacích testů z informatiky.

„Kontrola prokázala, že se při zpracování výsledků u zhruba třetiny testů z informatiky shodou okolností projevila technická chyba. Výsledky tak byly zpracovány špatně. V žádném případě nechceme nikoho z uchazečů poškodit, a proto jsme se rozhodli přijmout všechny, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám,“ řekl děkan fakulty Michal Kozubek.

Z celkového počtu účastníků přijímacích zkoušek do studia v navazujícím magisterském programu jich tradičně neuspěje zhruba deset procent. Počet přijatých se tak vlivem děkanova rozhodnutí zvýšil o 26 studentů, což pro fakultu znamená ještě únosnou zátěž.

Obratem byla také zajištěna technická oprava části systému, který výsledky zpracovává. Fakulta přijala i nová organizační opatření pro eliminaci či alespoň rychlou detekci obdobných chyb v budoucnosti. Od příštího přijímacího řízení navíc budou opravené písemné testy zveřejněny tak, aby se uchazeči mohli s případnými reklamacemi obracet na fakultu dříve, než bude stanovena hranice pro přijetí.

Hlavní novinky