Přejít na hlavní obsah

Vyhlášení soutěže o Cenu rektora 2015

Vyhlašované kategorie:

a) Cena rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin
b) Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU
c) Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU
d) Cena rektora Masarykovy univerzity za významný sportovní výkon
e) Cena rektora Masarykovy univerzity za významný umělecký čin
f) Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající disertační práci
g) Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky s mezinárodním významem (Cena J. G. Mendela)
h) Cena rektora Masarykovy univerzity za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu
i) Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let
j) Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži

Podávání návrhů se řídí směrnicí MU č. 2/2014 Statut Ceny rektora Masarykovy univerzity.

Návrhy je možné posílat do 28. února 2015.

Návrhy na ocenění v kategoriích a), d) a e) jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Odboru pro akademické záležitost RMU k rukám Radima Herčíka.

Návrhy na ocenění v kategorii b) a f) jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Odboru výzkumu RMU k rukám Dominiky Hobzové.

Návrhy na ocenění v kategorii c) jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Studijního odboru RMU k rukám Martiny Vlkové.

Podepsané nominační listy pro kategorii g) až j) jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Odboru výzkumu RMU k rukám Jany Hájkové.

Vyhlašované kategorie:

a) Cena rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin
b) Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU
c) Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU
d) Cena rektora Masarykovy univerzity za významný sportovní výkon
e) Cena rektora Masarykovy univerzity za významný umělecký čin
f) Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající disertační práci
g) Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky s mezinárodním významem (Cena J. G. Mendela)
h) Cena rektora Masarykovy univerzity za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu
i) Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let
j) Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži

Podávání návrhů se řídí směrnicí MU č. 2/2014 Statut Ceny rektora Masarykovy univerzity.

Návrhy je možné posílat do 28. února 2015.

Návrhy na ocenění v kategoriích a), d) a e) jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Odboru pro akademické záležitost RMU k rukám Radima Herčíka.

Návrhy na ocenění v kategorii b) a f) jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Odboru výzkumu RMU k rukám Dominiky Hobzové.

Návrhy na ocenění v kategorii c) jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Studijního odboru RMU k rukám Martiny Vlkové.

Podepsané nominační listy pro kategorii g) až j) jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Odboru výzkumu RMU k rukám Jany Hájkové.

Hlavní novinky