Přejít na hlavní obsah

Volba nového děkana FI bude pokračovat třetím kolem

Akademický senát FI v prvních dvou kolech nezvolil kandidáta na děkana. 

Michal Kozubek.

Akademický senát FI v prvních dvou kolech nezvolil kandidáta na děkana. 

Akademický senát Fakulty informatiky MU dnes ve dvou kolech hlasování nezvolil nového děkana. Jediným kandidátem ve volbách je dosavadní děkan fakulty Michal Kozubek. Volba bude pokračovat třetím kolem v úterý 28. dubna. V obou dosavadních kolech voleb se proti jeho zvolení vyslovila nadpoloviční většina členů Akademického senátu FI. 

Michal Kozubek, který vedl fakultu uplynulé čtyři roky, představil své programové priority akademické obci v druhém dubnovém týdnu. Klíčová je pro něj internacionalizace v oblasti výzkumu i výuky a pokračování v obratu od kvantity ke kvalitě.V oblasti výuky chce klást větší důraz na získávání studentů ze zahraničí nebo z odlehlejších koutů České republiky a chce také více pracovat s talentovanými středoškoláky. Kozubek také plánuje restrukturalizovat studijní obory, zejména snížit jejich počet na bakalářském stupni, a zároveň chce zatraktivnit doktorské studium, například lepším finančním ohodnocením doktorandů. 

 

Hlavní novinky