Přejít na hlavní obsah

Univerzita žádá studenty o vrácení chybně přiděleného ubytovacího stipendia

Kvůli technické chybě udělila na začátku prosince Masarykova univerzita ubytovací stipendium v hodnotě 2920 Kč třem stovkám studentů, kteří na něj neměli nárok. Poškozeným studentům poslala dopis s omluvou a žádá je o vrácení částky.

„V Informačním systému MU nebyla kvůli technické chybě zavedena nová data z celostátní matriky studentů. Právě podle těchto údajů se posuzuje oprávněnost žádostí o stipendium, jež tak byla přiznáno i těm, kteří na něj podle podmínek stanovených Stipendijním řádem MU už neměli nárok. „Byli totiž zapsáni na MU již v dalším studiu stejného typu,“ uvedla prorektorka pro záležitosti studentů Naděžda Rozehnalová s tím, že chybu odhalila sama univerzita při dodatečné revizi.

Studentům už byl rozeslán omluvný e-mail s informacemi, jak postupovat a kam peníze převést. Poštou obdrží také správní rozhodnutí. Celou částku je potřeba vrátit do 20. ledna 2016.

„Protože se jedná o státní dotaci poskytovanou ministerstvem školství, kterou jako veřejná vysoká škola pouze rozdělujeme, nelze peníze studentům ponechat ani na základě případného moderačního uvážení rektora,“ řekl Rozehnalová a doplnila, že v případě nevrácení částky by byla univerzita nucená domáhat se vydání soudní cestou.

Dotčení studenti se mohou s případnými dotazy obracet na Studijní odbor MU.

Kvůli technické chybě udělila na začátku prosince Masarykova univerzita ubytovací stipendium v hodnotě 2920 Kč třem stovkám studentů, kteří na něj neměli nárok. Poškozeným studentům poslala dopis s omluvou a žádá je o vrácení částky.

„V Informačním systému MU nebyla kvůli technické chybě zavedena nová data z celostátní matriky studentů. Právě podle těchto údajů se posuzuje oprávněnost žádostí o stipendium, jež tak byla přiznáno i těm, kteří na něj podle podmínek stanovených Stipendijním řádem MU už neměli nárok. „Byli totiž zapsáni na MU již v dalším studiu stejného typu,“ uvedla prorektorka pro záležitosti studentů Naděžda Rozehnalová s tím, že chybu odhalila sama univerzita při dodatečné revizi.

Studentům už byl rozeslán omluvný e-mail s informacemi, jak postupovat a kam peníze převést. Poštou obdrží také správní rozhodnutí. Celou částku je potřeba vrátit do 20. ledna 2016.

„Protože se jedná o státní dotaci poskytovanou ministerstvem školství, kterou jako veřejná vysoká škola pouze rozdělujeme, nelze peníze studentům ponechat ani na základě případného moderačního uvážení rektora,“ řekl Rozehnalová a doplnila, že v případě nevrácení částky by byla univerzita nucená domáhat se vydání soudní cestou.

Dotčení studenti se mohou s případnými dotazy obracet na Studijní odbor MU.

Hlavní novinky