Deset let Muni

Milí čtenáři,

uplynulo právě deset let od okamžiku, kdy vyšlo první číslo měsíčníku Muni, tehdy ještě pod názvem muni.cz. Z různých úhlů pohledu se může deset let zdát jako poměrně krátká nebo taky jako pěkně dlouhá doba. Nám se každopádně při listování starými čísly Muni zdá, že je to doba spíše delší než kratší.

Vezměte si, že ještě nestálo téměř nic z bohunického kampusu, kterým dnes denně proudí tisíce studentů. Roční rozpočet MU byl na zlomku dnešního stavu a třeba o tom, že bude nějaký hokejový souboj univerzit pravidelně vyprodávat halu Rondo nebo že bude mít škola své vlastní kino, si každý mohl nechat jen zdát. No a také to Muni vypadalo docela jinak.

Zkrátka a dobře je čas si něco z těchto milníků připomenout. Přejeme příjemné vzpomínání.

David Povolný, šéfredaktor

Jak vznikal název muni.cz

Název měsíčníku před deseti lety vzešel z veřejné soutěže. Své tipy posílali studenti i zaměstnanci. Jméno muni.cz nenapsal nikdo přímo, jeho vznik se ale popisuje už v prvním čísle: Většina soutěžících se nějakým způsobem pokusila pohrát si se zkratkami MU nebo MUNI, kterážto linie se vzhledem k výsledku soutěže ukázala jako nejpřínosnější. Největší podporu nacházel název MUNICE, ale v popularitě nezůstávaly pozadu ani názvy jako Muňák, Muník, MUNIskop, MUNItor. Redakční radu nakonec nejvíce zaujaly tři návrhy, které obsahovaly stávající internetovou doménu Masarykovy univerzity muni.cz, pro niž také posléze padlo konečné rozhodnutí.

2004

Vychází první číslo měsíčníku

Z úvodníku rektora Petra Fialy: Nový časopis Masarykovy univerzity je výsledkem delšího hledání vhodného periodika pro informování univerzitní veřejnosti a všech, kteří se o Masarykovu univerzitu zajímají. [...] Potřeba univerzitního časopisu je o to větší, že Masarykova univerzita je tvořena velmi různorodými fakultami a pracovišti, navíc dislokovanými v různých částech města Brna, které o svých aktivitách, úspěších či problémech často navzájem nevědí.

» Podívejte se na PDF v archivu 28. ledna 2005

Rok 2005 v Muni

32 718 studentů

3 881 zaměstnanců

5 196 absolventů

2,7 mld. korun neinvestiční rozpočet

V Antarktidě vyrůstá vědecká stanice

Nedaleko jižního polárního kruhu, na ostrově Jamese Rosse, vyrůstá základna, která bude sloužit antarktickému výzkumu přírodovědecké fakulty i dalších akademických institucí. Polární stanice, jejíž hrubá stavba byla dokončena v březnu, zahájí stabilní provoz následující antarktické léto.

březen 2005

MU sesadila UK z trůnu Českých akademických her

Ziskem 68 medailí a řady dalších umístění do šestého místa vyhráli studenti Masarykovy univerzity bodovací soutěž Českých akademických her. Vůbec poprvé tak někdo sesadil z pomyslného trůnu sportovce z Univerzity Karlovy, kteří vyhráli v prvních třech ročnících her.

květen 2005

Biochemikové objevili novou metodu detoxikace yperitu

Výzkumníkům z Přírodovědecké fakulty MU se podařilo ve spolupráci s Vojenským technickým ústavem ochrany v Brně vyvinout zcela novou, ekologicky šetrnou metodu likvidace bojové látky yperit. Univerzita si nechala objev patentovat.

» Více v článku červen 2005

Stěhování fakulty sociálních studií

Do rekonstruovaných prostor v Joštově ulici se z areálu v Grohově ulici nastěhovala celá fakulta sociálních studií. Budovu v minulosti užívala lékařská fakulta. Rekonstrukce budovy byla zahájena v roce 2003 a slavnostního otevření se dočkala v den zahájení nového akademického roku.

» Přečtěte si více v článku září 2005

Internetová verze muni.cz

Spouštíme první webovou podobu měsíčníku muni.cz na adrese info.muni.cz. Dnes už Muni najdete na adrese online.muni.cz.

září 2005

Otevírá se první část kampusu

Komplex Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií, který tvoří první část budovaného kampusu MU v Bohunicích byl otevřen. Během léta proběhlo stěhování Národního centra pro výzkum biomolekul, laboratoře funkční genomiky a proteomiky a některých laboratoří biologického ústavu.

říjen 2005

Studenti poprvé žádali o ubytovací stipendia

Studenti Masarykovy univerzity mohli prostřednictvím Informačního systému poprvé žádat o přidělení ubytovacího stipendia, které odstranilo distriminaci studentů, na něž nezbylo místo na kolejích.

říjen 2005

Rok 2006 v Muni

35 721 studentů

4 130 zaměstnanců

5 574 absolventů

3,2 mld. korun neinvestiční rozpočet

Pedagogická fakulta otevřela solární elektrárnu

Fotovoltaické panely byly na fakultu nainstalovány v celkové ploše 337 m2 kvůli úspoře elektrické energie, ale i pro pedagogické účely katedry fyziky. Umístěny jsou na střeše a na fasádě budovy na Poříčí 31. Za ideálních podmínek mohou panely dosáhnout výkonu až 40 kW.

» Přečtěte si více v článku duben 2006

V Bohunicích začala další etapa výstavby univerzitního kampusu

Začátkem dubna byla zahájena výstavba Modré etapy kampusu v Bohunicích. Během ní bude postavena první část Akademického výzkumného a výukového areálu, vyroste zde šest pavilonů, v nichž budou umístěna pracoviště lékařské fakulty a přírodovědecké fakulty, dále pak informační centrum s knihovnou, posluchárnami a počítačovou studovnou.

duben 2006

Závěrečné práce budou v Informačním systému MU

Novela vysokoškolského zákona stanovila povinnost zveřejňovat závěrečné práce studentů. Masarykova univerzita na to pamatovala v novém studijním řádu, který vstoupil v platnost 1. září a podle kterého musí být všechny závěrečné práce zpřístupněny v Informačním systému MU. Vývojový tým ISu proto připravil aplikaci, díky níž si práce budou moci prohlédnout nejen studenti a zaměstnanci univerzity, ale i široká veřejnost.

září 2006

Sociální pedagogové pomáhají v Angole

Projekt katedry sociální pedagogiky, jehož cílem je rozvíjet činnost zaměřenou na volnočasové aktivity v Angole v jihozápadní Africe, ukončil svou první část. Tři skupiny po dvou studentech se postupně vystřídaly ve městě Kuito. Tam se podařilo pronajmout budovu, kde začali budovat pedagogicko-sociální centrum a rozvíjet učitelskou práci.

září 2006

V Brně se debatovalo o budoucnosti evropských univerzit

Třídenní jednání téměř tří set delegátů Evropské asociace univerzit (EUA) se uskutečnilo v prostorách Masarykovy univerzity. Poprvé se tak stalo na území České republiky. Tématem četných panelových diskusí byly zejména nutné změny, kterými musí univerzity projít, aby vyhověly požadavkům moderní znalostní společnosti. Podle prezidenta EUA Georga Wincklera je problémem evropských univerzit to, že jsou financovány převážně z veřejných zdrojů.

říjen 2006

Univerzity začaly s přípravou projektu Ceitec

Smlouvu o zřízení společné firmy Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně podepsali rektoři obou univerzit. Nová společnost CEITECH, s. r. o., dostala za úkol zajistit kompletní koordinaci přípravy projektu Středoevropského technologického institutu (Ceitec).

listopad 2006

Patent pomůže boji s rakovinou

Velkého úspěchu dosáhl výzkumný tým pod vedením Ivy Slaninové z Biologického ústavu Lékařské fakulty MU, kterému se podařilo objevit zajímavé vlastnosti rostlinného alkaloidu makarpinu. Lze ho použít při značení nukleových kyselin pro průtokovou cytometrii. Význam to má jak pro biology pracující na základním výzkumu, tak pro lékaře při diagnostice především nádorových onemocnění. V listopadu univerzita získala na vynález český patent.

» Přečtěte si více v článku listopad 2006

Rok 2007 v Muni

38 989 studentů

4 241 zaměstnanců

6 422 absolventů

3,7 mld. korun neinvestiční rozpočet

Masarykova univerzita převzala Mendelovo muzeum

Univerzita převzala pod svou správu Mendelovo muzeum na Mendlově náměstí v Brně, aby rozvíjelo odkaz otce genetiky a sloužilo také k prezentaci výzkumu na MU.

leden 2007

Rektor Fiala obhájil ve volbách svůj post

Ve volbě, která se uskutečnila 2. dubna, byl podruhé na čtyři roky zvolen rektorem MU Petr Fiala, který byl jediným přihlášeným kandidátem.

duben 2007

Unikátní polovodičová laboratoř

Nová univerzitní laboratoř určená primárně pro výuku a výzkum polovodičových technologií byla otevřena na přírodovědecké fakultě. Laboratoř se speciálními čistými prostorami je první svého druhu v České republice.

duben 2007

Vysoké školy si společně posvítí na plagiáty

Polovina českých veřejných vysokých škol se připojila k novému projektu Masarykovy univerzity theses.cz, který má odhalovat plagiáty v závěrečných pracích studentů. Univerzita se rozhodla k tomuto kroku poté, co se osvědčil její vlastní systém na odhalování podobností mezi všemi dokumenty uloženými v elektronickém archivu.

září 2007

Kampus se rozrostl o dalších dvanáct budov

Dvanáct nových objektů začalo sloužit studentům a zaměstnancům Masarykovy univerzity v univerzitním kampusu. Slavnostně se otevřela budova Knihovny univerzitního kampusu, tří pavilonů pro lékařskou fakultu, čtyř pavilonů pro přírodovědeckou fakultu a pavilonu biomodelů. Dokončena byla také důležitá technická zařízení a spojovací koridory, jako například nadzemní lávka nad ulicí Kamenice.

září 2007

Studentští poradci pomohli prvním vysokoškolákům

Jako poradci ve složitých situacích týkajících se studia pracuje od října celkem pět studentů MU, kteří jsou dostupní posluchačům ve všech ročnících, bez ohledu na obor nebo fakultu. Svou činností vytvářejí prostor pro pomoc těm, kterým se jí nedostalo na správném místě nebo potřebují nezávislé stanovisko.

říjen 2007

První ročník veletrhu pracovních příležitostí

První ročník veletrhu JobChallenge zaměřeného na nabídku pracovních příležitostí pro studenty uspořádala MU začátkem listopadu v prostorách ekonomicko-správní fakulty. Na veletrh dorazila téměř tisícovka účastníků. Nabídku práce jim zde představilo čtyřicet pět vystavovatelů. Veletrh je první akcí pořádanou novým kariérním centrem.

listopad 2007

Rok 2008 v Muni

41 052 studentů

4 319 zaměstnanců

6 997 absolventů

3,9 mld. korun neinvestiční rozpočet

Observatoř začne po opravě opět sloužit studentům

Observatoř Masarykovy univerzity na Kraví hoře začne po několikaměsíční opravě opět fungovat. Rekonstrukci si vyžádal rostoucí počet studentů, ale také zhoršující se mechanické vlastnosti kopule, která již začala podléhat nepříznivým vlivům povětrnostních podmínek.

březen 2008

Unikátní operace výlečí věnčité tepny

Lékařům z brněnské fakultě nemocnice se poprvé podařilo provést samostatnou operaci technikou rotační aterektomie. Jde o speciální techniku, která umožňuje léčbu věnčitých tepen, jež jsou postiženy velmi těžkým stupněm aterosklerózy.

únor 2008

Soustava přístrojů umožní sledovat nejrychlejší chemické procesy

V laboratoři organické fotochemie přírodovědci budují unikátní systém přístrojů takzvané laserové zábleskové fotolýzy. Ta badatelům umožní sledovat v reálném čase nejrychlejší fyzikální a chemické události odehrávající se v molekule nebo mezi molekulami. Podobné zařízení sloužící ke studiu mechanismů organických fotoreakcí je v České republice ojedinělé.

duben 2008

Archiv se stěhuje do historických prostor

Archiv Masarykovy univerzity se přestěhuje do prostor v sídle Jihomoravského kraje. Místnosti uvolnil Moravský zemský archiv, který po sto letech působení v tomto objektu získal novou budovu v Bohunicích. Do uvolněných prostor s památkově chráněnými regály nastěhuje univerzita téměř dva kilometry archiválií.

červen 2008

Přírodovědecká fakulta otevřela zrekonstruovaný areál

Poprvé za dobu své existence prošel historický areál přírodovědecké fakulty v Kotlářské ulici důkladnou rekonstrukcí. Zrekonstruováno bylo sedmnáct budov, z původních objektů zůstaly někdy během úprav jen nosné konstrukce.

říjen 2008

Rádio R zahájilo vysílání

Ostrý provoz odstartovalo 9. prosince Radio R – studentské rádio Masarykovy univerzity. Pilotně vysílá z fakulty sociálních studií už od října. Na internetu si ho můžete naladit na stránkách www.radio-r.cz.

prosinec 2008

Nová metoda netextového vyhledávání získala ocenění

Prohledat obsah více než padesáti milionů obrázků za méně než půl vteřiny dokáže nová metoda netextového vyhledávání, kterou vyvinuli vědci z fakulty informatiky. Technologie získala prestižní cenu IBM Shared University Research. Masarykova univerzita se tak stala první vysokou školou v České republice, která je držitelem tohoto mezinárodního ocenění.

prosinec 2008

Rok 2009 v Muni

43 337 studentů

4 573 zaměstnanců

7 744 absolventů

4,3 mld. korun neinvestiční rozpočet

Univerzita slaví devadesátiny

MU byla zřízena jedním z prvních zákonů, který v nově samostatném Československu prošel legislativním procesem. Na nutnost zřízení další univerzity nejvíc po desetiletí upozorňoval Tomáš Garrigue Masaryk. Argumentoval tím, že bez většího počtu vzdělaných lidí se republika rozvíjet nebude.

leden 2009

Studenti zahájili tradici hokejových soubojů

V exhibičním utkání se střetly celky Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického. Pět a půl tisíce diváků nakonec vidělo vítězství Masarykovy univerzity 8:7 po nájezdech.

březen 2009

Dva tisíce absolventů navštívily svoji alma mater

Více než dva tisíce absolventů všech generací se sjelo do Brna z celého světa, aby se podívali, jak se i po letech daří jejich alma mater, a aby se setkali se starými přáteli. Po dopoledním programu na jednotlivých fakultách, kde si všichni mohli prohlédnout, co se změnilo od dob, kdy studovali, zavítali do nově budovaného kampusu a pak na společný slavnostní sraz na brněnském výstavišti.

květen 2009

V kampusu vyrostl nový pavilon pro FSpS

Nové zázemí získala v bohunickém kampusu fakulta sportovních studií. Ve velké hale na míčové sporty a ve třech tělocvičnách probíhá od nového akademického roku výuka na nejmladší fakultě MU. Sportoviště bude ale sloužit i studentům ostatních fakult a počítá se také s možností pronájmu pro veřejnost.

září 2009

Univerzita získala ocenění za přístup k handicapovaným studentům

Cenu za nejvstřícnější přístup ke studentům se zdravotním postižením získala Masarykova univerzita v soutěži, kterou vyhlásil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Soutěž nazvaná Škola bez bariér 2009 se konala v rámci osvětové kampaně Kroky k integraci a MU se v ní umístila jako nejlepší díky činnosti svého Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás.

říjen 2009

Studie: Hodnoty a postoje v České republice

Češi vnímají svůj život pozitivně, ale jsou nedůvěřiví. Vyplynulo to z dlouhodobé studie zaměřené na hodnotové proměny Čechů za posledních dvacet let, kterou zpracovali sociologové na fakultě sociálních studií.

listopad 2009

Bývalý prezident ukončil debatní cyklus Kabinet Havel

Téměř rok se v brněnském Divadle Husa na provázku scházely osobnosti české vědy, kultury či politiky, aby společně diskutovaly o tom, jací že jsou dnešní Češi. Akci pořádonou studenty Masarykovy univerzity zaštítil Václav Havel a v listopadu se s osobnostmi sešel naposledy, aby společně zformulovali českou vizi. Seznam hodnot, na kterých by měla stát budoucnost české společnosti, nakonec pomohlo vytvořit 92 českých intelektuálů.

listopad 2009

Rok 2010 v Muni

44 370 studentů

4 583 zaměstnanců

8 042 absolventů

4,6 mld. korun neinvestiční rozpočet

Univerzita vybuduje centrum pro výzkum toxických látek

Nové centrum Cetocoen, které bude zkoumat dopad toxických látek v životním prostředí na zdraví člověka, vznikne v univerzitním kampusu v Bohunicích. Je tak prvním projektem Masarykovy univerzity, který uspěl v evropském programu Věda a výzkum pro inovace v prioritní ose zaměřené na budování regionálních center aplikovaného výzkumu.

leden 2010

Informatici objevili nový typ kybernetického útoku

Odborníci na bezpečnost sítí z MU upozornili na novou hrozbu. Počítačovými viry je totiž možné napadat nejen klasické počítače, ale také modemy a směrovače, přes které jsou počítače připojené k internetu. Zabezpečení takových přístrojů je ale často mizivé. Objev se podařil bezpečnostním expertům z ústavu výpočetní techniky, kteří jsou zapojeni do projektu ministerstva obrany nazvaného Cyber.

březen 2010

Princ Charles diskutoval se studenty

Debatovat o ochraně životního prostředí přijel na MU v rámci své březnové návštěvy Česka následník britského trůnu princ z Walesu. Sešel se zde nejen s představiteli univerzity, ale především se studenty, se kterými diskutoval o ohrožení životního prostředí ve světě a také v Česku. Po debatě předal princi rektor Fiala Velkou zlatou medaili jako ocenění jeho významných aktivit zejména v oblasti ochrany životního prostředí.

březen 2010

Patent na novou sloučeninu

Sloučeninu, která najde své uplatnění ve zdravotnictví a farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu, připravili vědci z přírodovědecké fakulty. Látka nazvaná bambusuril se dostala na obálku vědeckého časopisu Angewandte Chemie a protože se předpokládá, že může mít komerční potenciál, univerzita si ji nechává patentovat.

duben 2010

Nositel Nobelovy ceny převzal čestný doktorát

Nejvyšší univerzitní vyznamenání, čestný doktorát, převzal na začátku května světově uznávaný biolog a držitel Nobelovy ceny za chemii Kary Banks Mullis. Ocenění přijal v Mendelově muzeu MU na Starém Brně. Právě tam, kde působil Gregor Johann Mendel, zakladatel oboru, pro nějž později objevy Karyho Mullise znamenaly zásadní přínos.

květen 2010

Přelomový objev vynesl českému vědci Körberovu cenu

Biochemik Jiří Friml převzal v Německu Körberovu cenu pro evropskou vědu a spolu s ní 750 tisíc eur. Absolvent MU a spolupracovník Ceitecu se svým týmem odhalil univerzální mechanismus, jímž se řídí vývoj rostlin, a vyvolal ve vědeckém světě doslova senzaci.

» Přečtěte si více v článku září 2010

Univerzita dokončila výstavbu hlavní části kampusu

Slavnostním otevřením závěrečné etapy výstavby Univerzitního kampusu Bohunice dokončila 23. září Masarykova univerzita osm let trvající program rozvoje své materiálně technické základny. Areál pro výuku, výzkum a vývoj, který stál pět miliard korun, je největší investicí do vysokého školství ve střední Evropě.

září 2010

Rok 2011 v Muni

44 371 studentů

4 850 zaměstnanců

8 459 absolventů

5 mld. korun neinvestiční rozpočet

Nové centrum bude zkoumat využití plazmatu

Metody pro úpravu povrchů nejrůznějších materiálů vyvíjejí vědci z centra, které vzniklo na přírodovědecké fakultě. Tyto postupy najdou uplatnění v textilním, sklářském či automobilovém průmyslu a dalších tradičních odvětvích či při výrobě high-tech produktů, jako jsou například solární články.

leden 2011

Měsíčník se mění

Muni modernizuje po šesti ročnících svůj layout a také spouští vlastní facebookovou stránku fb.com/muni.

únor 2011

Kníže navštívil filozofickou fakultu

O roli a postavení státu na prahu nového tisíciletí debatoval se studenty kníže Jan Adam II. z Lichtenštejna. Sešel se také s místními historiky. Vztahům českých zemí a Lichtenštejnska se zde totiž začalo dostávat zvláštní péče. Jejich dějinami se zabývá zřízená Česko-lichtenštejnská komise.

duben 2011

Novým rektorem se stal Mikuláš Bek

Do čela Masarykovy univerzity vybrali 26. dubna akademičtí senátoři dosavadního prorektora pro strategii a vnější vztahy Mikuláše Beka, který získal nadpoloviční většinu hlasů. Funkce se ujal od 1. září. „Univerzitu nečeká lehké období, ať už s ohledem na připravované změny v legislativě týkající se vysokých škol, či velké připravované projekty,“ uvedl.

duben 2011

Ceitec byl schválen

Projekt na vybudování Středoevropského technologického institutu (Ceitec) v Brně dostal od Evropské komise zelenou. Stal se tak prvním schváleným projektem centra vědecké excelence v České republice.

červen 2011

Zpravodajský portál MU

Přesně 18. září byl na webové adrese online.muni.cz spuštěn Zpravodajský portál MU coby rozšíření obsahu měsíčníku Muni. Od té doby přináší denně novinky z Masarykovy univerzity.

září 2011

Filozofická fakulta a fakulta informatiky projdou rekonstrukcí

Po mnoha letech odkladů se filozofická fakulta dočkala. Dotace umožní opravit dlouhodobě nevyhovující prostory pro výuku i výzkum. Na Centrum podpory humanitních věd – CARLA – bylo vyčleněno přes půl miliardy korun a vyroste do roku 2015. O rok dříve bude dokončeno Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informatice na fakultě informatiky.

říjen 2011

Rok 2012 v Muni

43 253 studentů

4 989 zaměstnanců

8 619 absolventů

5,4 mld. korun neinvestiční rozpočet

Pedagogickou a ekonomicko-správní fakultu čeká dostavba

Obě fakulty získaly dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Pedagogická fakulta na novou multifunkční budovu s knihovnou a ekonomicko-správní fakulta na rekonstrukci knihovny a vestibulu.

leden 2012

Začal platit nový studijní řád

Zvýšení počtu kreditů nutných pro postup do dalšího semestru, více opravných termínů nebo jednotná úprava státních závěrečných zkoušek. To a další důležité změny přinesl nový Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity.

únor 2012

Studentské bouře proti reformám

Vysokoškoláci z celého Česka vyjádřili na přelomu února a března Týdnem neklidu vyplněným demonstracemi, happeningy a přednáškami svůj nesouhlas s navrhovanými reformami vysokých škol. Ty chtělo prosadit ministerstvo školství v čele s Josefem Dobešem i přes řadu připomínek české akademické obce. Studenti v Brně uspořádali ve vysokoškolských budovách na Komenského náměstí Noc univerzit, která nabídla řadu diskusí k reformě.

březen 2012

Software z MU používají na Harvardu

Americká Harvard Medical School si vyžádala instalaci vědeckého softwaru Caver, který vznikl na Masarykově univerzitě a slouží k modelování proteinů.

» Přečtěte si více v článku duben 2012

Prorektor Fiala se stal ministrem školství

Novým ministrem školství se stal někdejší rektor a posléze prorektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. Do funkce jej 2. května jmenoval prezident Václav Klaus.

červen 2012

Tajemství déjà vu prolomeno

Důležitý krok k vysvětlení jevu déjà vu udělali odborníci z lékařské fakulty a Ceitecu Masarykovy univerzity. Podařilo se jim dokázat, že původ tohoto fenoménu souvisí s velikostí mozkových struktur, které se podílejí na zajištění paměti. Lepší porozumění tomu, jak fungují části mozku, jako je hipokampus, podle odborníků mohou mít do budoucna velký význam při prevenci nebo léčbě neurologických onemocnění.

» Přečtěte si více v článku červen 2012

Filozofická fakulta má základy v paleolitu

Při stavebních pracích na nové budově fakulty narazili odborníci z ústavu archeologie a muzeologie na historické artefakty z doby kamenné staré stovky tisíc let.

prosinec 2012

Rok 2013 v Muni

40 844 studentů

5 172 zaměstnanců

8 619 absolventů

5,4 mld. korun neinvestiční rozpočet

Ekonomům slouží nová knihovna

Stavebníci dokončili rekonstrukci na ekonomicko-správní fakultě. Výsledkem je foyer v nových barvách a se dvěma galeriemi se stoly a křesly ke studiu. Nová je také o celou třetinu větší knihovna.

leden 2013

Vědecké objevy na jednom místě

Zpravodajský portál MU online.muni.cz se rozrostl o sesterský web zaměřený na popularizaci vědy. Vznikla tak stránka veda.muni.cz a s ní spojený facebookový profil fb.com/MilujemeVedu.

únor 2013

Vzniklo národní NMR centrum Josefa Dadoka

Nejvýkonnější spektrometr pro nukleární magnetickou rezonanci mají v nové laboratoři v Ceitecu Masarykovy univerzity v bohunickém kampusu. Přístroj s pracovní frekvencí 950 megahertzů slouží spolu s dalšími spektrometry ke zkoumání struktury molekul, a pomáhá tak objasnit procesy v živých organismech.

únor 2013

Archeologové objevili tajemný hrob bojovníka

Koncem srpna odkryli odborníci z filozofické fakulty v lokalitě Kostice ojedinělý hrob velkomoravského bojovníka s mečem. Oblast Pohanska patřila v devátém století k největším centrům Velké Moravy. Hustě osídlenou aglomeraci a její okolí zkoumají vědci už pětapadesát let.

» Přečtěte si více v článku srpen 2013

Patent na boty, které léčí nohy

Experti na lidskou chůzi z fakulty sportovních studií se spojili s obuvníkem Josefem Hanákem a společně získali patent na speciální obuv, která pomáhá vylepšit funkčnost nohou.

září 2013

Univerzita znovuotevřela kino Scala

Po téměř dvouleté přestávce začalo znovu promítat brněnské kino Scala. Nově jej od města Brna převzala Masarykova univerzita, která ho provozuje ve spolupráci se společností Aeropolis.

říjen 2014

Mozek nebo játra? Určí to enzym

Co určuje, jestli se z embryonálních kmenových buněk vytvoří základ pro nervovou soustavu nebo pro orgány, odhalili vědci z biologického ústavu lékařské fakulty. Více než tříletý výzkum ukázal, že záleží na aktivitě jediné bílkoviny, enzymu PTP1B. Výsledky výzkumu potvrdil jeden z nejprestižnějších vědeckých časopisů Cell Stem Cell.

listopad 2014

Nový název měsíčníku

Měsíčník mění svůj název z muni.cz jen na Muni a poprvé se zmenšuje formát celého časopisu do dnešní podoby.

leden 2014

Biologové se přestěhovali do kampusu

Severní část univerzitního kampusu se rozrostla o čtyři nové pavilony. Zázemí v nich našlo Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie přírodovědecké fakulty. Budovy využívá na tisíc studentů a více než 250 stálých zaměstnanců ústavu experimentální biologie a ústavu botaniky a zoologie.

březen 2014

Dělníci našli základní kámen a pamětní listinu univerzity

Základní kámen Právnické fakulty Masarykovy univerzity a tím i kdysi plánovaného univerzitního kampusu pod Kraví horou našli v červnu dělníci při rekonstrukci budovy fakulty na Veveří. Uvnitř se ukrývala pamětní listina. Kámen ležel nedotčený v zemi 86 let.

červen 2014

Dva patenty pomohou leukemikům

Patenty z lékařské fakulty našly uplatnění v podobě nových testovacích sad. První umožní lékařům dříve a přesněji stanovit prognózu chronické lymfocytární leukémie, druhá včas odhalit plicní onemocnění způsobené sporami plísní z rodu Aspergillus.

červen 2014

Velké otevírání

Otevření dvou pavilonů Ceitecu MU symbolicky zakončilo výstavbu bohunického kampusu. Zároveň se otevřely nové budovy fakulty informatiky a pedagogické fakulty. První zmíněná získala nové výukové prostory, superpočítačové centrum a vědecko-technický park. Druhá pak moderní knihovnu a zázemí pro výzkumné instituty.

» Přečtěte si více v článku září 2014