Skip to main content

David Morley on role of social sciences and today's universities

Videointerview with with guru of media and cultural studies during his visit at Masaryk University.

David Morley

If someone can be considered a living legend of media and cultural studies, then such a figure is definitely David Morley. How does he live with such a role? How does he view the role of the social sciences and humanities at a time when the Western world is culturally and politically quarreled and polarized? And why, according to him, today's universities do not work as they should?

See the interview done by Jakub Macek, head of Department of Media Studies and Journalism at Faculty of social studies MU, which hosted at the IAICS Conference 2019.

Interview with David Morley

Pokud někoho můžeme považovat za žijící legendu mediálních a kulturálních studií, pak takovou figurou je rozhodně prof. David Morley. Jak se mu s takovou rolí žije? Jak se dívá na úlohu společenských věd a humanitních oborů v časech, kdy je západní svět kulturně a politicky rozhádaný a polarizovaný? A proč podle něj dnešní univerzity nefungují tak, jak by měly? Mrkněte na rozhovor, který s tímto vtipným a charismatickým klasikem během jeho nedávné návštěvy vedl Jakub Macek.

Zveřejnil(a) Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU dne Úterý 23. července 2019