Skip to main content

Statement of Rector of Masaryk University on war in Ukraine

The management of Masaryk University is shocked and appalled by the developments in Ukraine, where Russia has launched and is prosecuting premeditated military aggression against a neighbouring independent country.

Ukrainian language below. / Заява українською мовою наведена нижче.

Masaryk University strongly condemns Russia’s violent actions and its policy of military conquest. All independent countries have the right to democratically decide their future and the course they wish to take. Russia has violated not only the principles of international law but also the ideals of European civilisation and peaceful coexistence between European nations.

These actions exclude Russia from the community of civilised European nations of the 21st century.

People in the Czech Republic – with their historical experience of being invaded in 1938 and again in 1968 – should be particularly vigilant and acutely aware of the seriousness of this situation and warn others about its implications. It is appalling to observe how much the current rhetoric of the Russian leadership resembles that of the Nazis with all their schemes for aggression and conquest forced upon Czechoslovakia in 1938. The vocabulary employed by Russian leaders today betrays a similar way of thinking.

In light of the current situation, the management of Masaryk University encourages the Czech political representation to take a proactive part in ensuring a swift and decisive Europe-wide response to Russia’s aggression in cooperation with our European partners and allies. Europe must stand united.

Masaryk University is prepared to provide whatever assistance it can to Ukrainian citizens in need, especially to students and academics, and to actively engage in the coordination of humanitarian and other necessary aid.

The leadership of Masaryk University is taking and will continue to take steps to enable effective assistance to the citizens of Ukraine, a country that has now become a victim of naked Russian aggression.

Martin Bareš 
Rector of Masaryk University

Заява ректора Університету Масарика щодо війни в Україні 

Керівництво Університету Масарика шоковане подальшим розвитком подій в Україні, де Росія здійснила та здійснює абсолютно цілеспрямовану, навмисну військову агресію проти іншої незалежної держави.

Керівництво Університету Масарика рішуче засуджує дії Росії та її політику насильства і загарбництва. Кожна незалежна держава має право демократичним шляхом визначати своє майбутнє та напрями розвитку. Те, що робить Росія, є зневажанням не лише міжнародного права, а й усіх ідеалів європейської цивілізації та мирного співіснування європейських народів.

Своїми останніми діями російське керівництво вилучає Росію зі спільноти цивілізованих європейських держав ХХІ століття. 

Ми, Чеська Республіка, зі своїм історичним досвідом 1938 та 1968 років, повинні бути особливо пильними, дуже чітко усвідомлювати серйозність поточної ситуації та застерігати від неї. Вражає, наскільки нинішня риторика російського керівництва нагадує риторику нацистів з їхніми планами агресивної та завойовницької політики, яку вони застосовували щодо Чехословаччини в 1938 році. Нинішнє російське керівництво використовує той самий лексикон, за яким ховається подібний спосіб мислення. 

В ситуації, що склалася, керівництво Університету Масарика закликає чеське політичне представництво зайняти дуже активну та ініціативну позицію та взяти участь – у співпраці з нашими європейськими партнерами та союзниками – у швидкій та рішучій загальноєвропейській реакції на агресивні дії Росії. Європа має бути згуртованою. 

Університет Масарика в межах своїх можливостей готовий надати допомогу громадянам України, що опинилися в складній життєвій ситуації, зокрема студентам і науковим працівникам, а також активно долучитися до гуманітарної та іншої потрібної допомоги. 

Керівництво Університету Масарика робить і робитиме кроки щодо ефективної допомоги громадянам країни, яка сьогодні стала об'єктом відкритої російської агресії. 

Мартін Бареш
ректор Университета Масарика