Skip to main content

MU faculties begin accepting applications from Ukrainian students

Masaryk University has announced extraordinary admissions deadlines for Ukrainian students in need. MU wants to help students who fled Ukraine to escape Russian aggression and who want to continue studying.

Masaryk University has opened extraordinary admission for Ukrainian students in need.

Ukrainian language below. / Заява українською мовою наведена нижче.

The admission requirements for Ukrainian students differ completely from the standard requirements for Czech applicants and other foreign applicants. The special admissions process for Ukrainian students is taking place at a different time of year than usual, and it is only for students from Ukraine who have been granted temporary protection pursuant to Act No. 65/2022 Coll. Students can provide evidence of their previous education in Ukraine with an affidavit. Ukrainian students are also exempt from all application fees.

Applications can be submitted from 15 April 2022 to 31 May 2022. Each faculty will regularly update information about the admissions process.

Masaryk University is prepared to help applicants and new students overcome language barriers before the entrance exams and starting studies. It has prepared a system of intensive Czech courses of varying lengths and for students of different levels. Each of MU’s faculties will – based on how they have decided to admit students – evaluate the application cover letter, hold one-on-one interviews, and take into consideration previous study in Ukraine.

“We are responding to a war situation in which people who are coming to the Czech Republic are fleeing their country to save their lives. Such an exceptional situation calls for an exceptional approach and solution. Since the outbreak of the conflict, we have been trying to help as much as we can,” said Martin Bareš, Rector of Masaryk University.

Masaryk University is prepared to accept up to 1,000 Ukrainians. Currently, more than 500 students have expressed interest in applying. Since the conflict broke out in Ukraine, MU has taken a flexible, accommodating approach to accepting students, both secondary school graduates and those already studying at university. MU faculties are already accepting students to study programmes where there is room on a case-by-case basis. The faculties are also trying to determine whether these new students will need a place to live or additional support in the form of a scholarship.

 

В Університеті Масарика розпочинається процес прийому українських студентів

Університет Масарика відкриває виняткову процедуру прийому для українських студентів, які потребують. Він йде назустріч студентам, які втекли з України від російської агресії, і вони хочуть продовжити навчання.

Умови вступу українських студентів до Університету Масарика абсолютно відрізняються від стандартної процедури прийому для чеських абітурієнтів, а також від процедури прийому іноземців. Ця позачергова процедура прийому проводиться в інший термін, ніж зазвичай, і призначена тільки для студентів з України, які мають призначений тимчасовий захист відповідно до Закону № 65/2022 Зб. Попередню освіту з України студенти можуть просто засвідчити чесною заявою. Студенти з України також звільняються в Університеті Масарика від усіх зборів, пов'язаних з процедурою прийому. 

Заявки можна подавати з 15 квітня 2022 року до 31 травня 2022 року. Окремі факультети будуть поступово доповнювати інформацію про процедуру прийому. 

До дати вступних іспитів і початку навчання Університет Масарика готовий допомогти абітурієнтам і новим студентам з мовним бар'єром, має підготовлену систему інтенсивних курсів чеської мови, які будуть доступні кожному студенту різного ступеня прогресу і тривалості. Окремі факультети МУ, згідно зі своїми рішеннями про форму прийому, переважно оцінюватимуть мотиваційні листи, проводитимуть індивідуальні співбесіди та враховуватимуть попереднє навчання в Україні. 

"Ми реагуємо на воєнну ситуацію, коли до нас приїжджають люди, які тікають зі своєї країни, щоб врятувати своє життя. І така надзвичайна ситуація потребує надзвичайного підходу та вирішення. З початку конфлікту ми намагаємося допомагати, чим можемо", - заявив ректор Університету Масарика Мартін Бареш. 

Університет Масарика готовий прийняти до тисячі українців В даний час реєструється інтерес до навчання від більш ніж п'ятисот претендентів на навчання. З початку конфлікту в Україні просування MU до прийому студентів є гнучким і поступливим. Це стосується як випускників, так і тих, хто вже навчається у вищих навчальних закладах. Окремі факультети вже зараз приймають у навчальні програми студентів відповідно до своїх можливостей та на основі індивідуальної оцінки. Вони також намагаються заздалегідь визначити, чи потребуватимуть вони житла або додаткової підтримки, наприклад, у вигляді стипендій.