Aktuality z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

Image

Martin Svoboda, někdejší děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, uznal, že při vykazování svých publikací postupoval v rozporu se standardy a etickými zásadami akademických činností. Vyplývá to ze Svobodova stanoviska k závěrům odborné komise, které mají k dispozici rektor MU Petr Fiala a stávající děkan ESF MU Ivan Malý. Svoboda nebude nadále vykonávat funkci předsedy oborové rady doktorského studia a školitele nových doktorských studentů. Na základě závěrů odborné pracovní skupiny o tom rozhodl děkan Malý.

AnotaceBenes

Jaromír Beneš patří mezi první generace absolventů ekonomicko-správní fakulty. Po absolutoriu začal pracovat v České národní bance, kde se stal vedoucím týmu, který měl na starosti makroekonomické modelování. O několik let později jste ho už mohli zastihnout v Rezervní bance Nového Zélandu a dnes má svou kancelář ve Spojených státech, ve výzkumném oddělení Mezinárodního měnového fondu. Modelováním ekonomických systémů se zabývá dodnes. Představu o modelech vyrábějících přesné předpovědi ale demystifikuje. „Modely nedávají odpovědi. Spíše by nás měly navádět k lépe formulovaným otázkám,“ říká Beneš. K ekonomické krizi proto podotýká, že se dala předvídat, nedala se ale předpovídat ve smyslu přesného data.

Strana 18 z 18