Vývoj míry nezaměstnanosti podle vzdělání a věku 1993–2013 (v procentech)
Vývoj míry nezaměstnanosti podle vzdělání a věku 1993–2013 (v procentech)
table