Přejít na hlavní obsah

Dopis rektora Bareše: Děkuji všem na Masarykově univerzitě za zvládání krizové situace

Velikonoční přání a poděkováni rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše.

Vážené dámy, vážení pánové,

vážené kolegyně, vážení kolegové,

milé studentky, milí studenti,

dovoluji si Vás opětovně oslovit v mimořádné situaci a navázat na svůj první dopis z 12. března tohoto roku. Ve svém dopise jsem uvedl, že před námi v současné bezprecedentní situaci stojí tři hlavní úkoly: co nejvíce redukovat možnost přenosu a šíření nového koronaviru; pomáhat širší společnosti a potřebným, být solidární a nabízet pomocnou ruku všude tam, kde je to možné; a zajistit fungování a činnost univerzity.

A musím říci, že jsem opravdu nadšen z toho, jakým způsobem se naše univerzita k současné krizi postavila, a to ve vztahu ke všem třem výše uvedeným výzvám. Rád bych poděkoval všem členům Krizového štábu Masarykovy univerzity, kteří pomohli připravit a včas realizovat opatření, která minimalizovala riziko nákazy na půdě univerzity. Poděkování patří děkanům všech našich fakult za jejich vstřícný a kooperativní přístup.

Chci dále poděkovat všem akademikům, kteří dokázali velmi rychle přejít na formy online výuky. A rovněž studentům za jejich trpělivost a za chápavý přístup. Rád bych také poděkoval všem, kdo se zasloužili o spuštění testování vzorků na nový koronavirus v rámci CEITEC MU. Děkuji všem senátorkám a senátorům, kteří dokázali flexibilně přejít na online jednání, takže fungování samosprávných orgánů může bez přerušení pokračovat. Chci rovněž poděkovat všem, kdo se podílejí na přípravě strategického záměru, který z hlediska obsahového reflektuje současnou situaci.

Pokud jde o pomoc univerzity širší společnosti, zde jsem byl skutečně ohromen onou masivní vlnou pomoci a solidarity, která vzešla z naší univerzity již v prvopočátcích koronavirové krize. Byla to právě Masarykova univerzita, která šla ostatním příkladem a která ukázala, jak má vypadat skutečná společenská role a společenská odpovědnost univerzity.

Na tomto místě bych chtěl upřímně poděkovat všem lidem kolem Krizového operačního centra/Dobrovolnického centra MU (www.munipomaha.cz), všem zaměstnancům, kteří se na jeho činnosti jakkoliv podílejí, všem studentům pracujícím v koordinačních týmech a samozřejmě všem dobrovolníkům v terénu. Díky všem těmto lidem je Masarykova univerzita poslední dny a týdny vidět a slyšet a zásadním způsobem posiluje své jméno a svůj kredit ve společnosti.

Zde je několik čísel pro ilustraci: k 7. dubnu bylo do naší dobrovolnické iniciativy zapojeno 4 362 lidí (z toho z MU 2 250; mediků 883); celkově v terénu pomáhá nebo se nějakým způsobem zapojilo již 1 300 dobrovolníků. Dosud naše univerzita vyřídila žádosti o pomoc ze strany 113 institucí a 1 634 poptávek ze strany jednotlivců; v rámci naší pomoci bylo distribuováno více než 3 500 roušek. O tom, jakým způsobem dobrovolnické aktivity Masarykovy univerzity rezonují ve společnosti, svědčí i to, že se za relativně krátkou dobu podařilo veřejnou sbírkou shromáždit už přes 2 200 000 korun.

Pokud jde o fungování a provoz univerzity, zde bych všechny požádal, aby průběžně sledovali webové stránky univerzity www.muni.cz/koronavirus a fakult, kde jsou zveřejňovány všechny důležité informace týkající se důležitých opatření, studia, zkouškového období, přijímacího řízení či ubytování na kolejích.

Pokud jde o zahraniční studenty, rád bych zdůraznil, že vedení univerzity velmi intenzivně jedná s příslušnými ministerstvy o tom, aby se k nám mohli brzy vrátit. Zahraniční studenti a zaměstnanci jsou nedílnou součástí naší univerzity, a přestože situace nyní nepřeje mezinárodním kontaktům a mezinárodní spolupráci, je nutné, abychom se v brzké době navrátili co nejblíže původnímu stavu – při zachovávání všech opatření, která udrží šíření viru pod kontrolou.

Nezapomeňte studovat

Závěrem bych chtěl apelovat na studenty a zároveň vyzvat k rozvaze a obezřetnosti. Na studenty – a zejména pak na studentské dobrovolníky, jejichž práce pro univerzitu si nesmírně cením – chci apelovat v tom smyslu, aby v současné složité situaci zároveň pamatovali na to, aby své nezištné dobrovolnické aktivity dokázali skloubit se studijními povinnostmi. Osobně by mě velice mrzelo, kdyby se kdokoliv z nich kvůli své dobrovolnické činnosti dostal do jakýchkoliv potíží se studiem.

K obezřetnosti a rozvaze pak chci vyzvat v tom ohledu, abychom se nenechali ukonejšit zprávami o nadějném statistickém trendu z hlediska šíření viru či počtu pozitivně testovaných. Objevují se nyní jednotlivci, kteří vyzývají k okamžitému uvolnění dosavadních opatření či tvrdě kritizují dosavadní postup národních orgánů. Takovéto výzvy nepovažuji za odpovědné a velmi nabádám k umírněnosti a střízlivému úsudku.

Na univerzitě jsme s rozhodností, ale současně bez neodůvodněné ukvapenosti přistupovali k zavádění stávajících opatření; a stejně tak chci postupovat při návratu do běžného režimu fungování v následujících týdnech. Stále není vyhráno a unáhlené kroky by mohly vést ke zhoršení situace. Je potřeba postupovat rozumně, abychom se jako společnost vyhnuli velmi smutným scénářům, které sledujeme v některých dalších zemích.

Velikonoce, svátky vítězství života nad smrtí

Blíží se Velikonoce, svátky nového počátku, nového života, naděje – a vítězství života nad smrtí. Tento hluboký význam velikonočních svátků si letos můžeme uvědomovat daleko intenzivněji než v minulých letech. Přál bych si, aby letošní Velikonoce pro nás všechny byly mnohem více než v minulosti svátky reflexe, zastavení a zamyšlení – a do jisté míry snad i proměny našeho myšlení a našeho vnímání ve smyslu uvědomění si pravých hodnot a toho, kde dnes máme hledat skutečné hrdiny a pravé celebrity.

Poslední dny a týdny mě naplňují skutečnou hrdostí. Hrdostí na to, jak jsme se jako univerzita dokázali k současné krizi postavit a jak jí čelíme. Hrdostí na to, jak jsme se dokázali sjednotit a držet při sobě, když jde o něco opravdu důležitého. Hrdostí na to, jak v tyto dny prokazujeme, že jsme jedna akademická obec, jedno myšlenkové a hodnotové společenství. Že jsme jedna univerzita – která zcela právem nese jméno Masarykovo.

Opravdu ze srdce Vám všem děkuji!

Martin Bareš, rektor

V Brně 8. dubna 2020

Hlavní novinky