Přejít na hlavní obsah

Rektor Bareš: Jaká je prognóza dalšího vývoje na MUNI po 15. květnu

Rektor Martin Bareš komentuje aktuálně přijatá opatření a další očekávaný průběh semestru na Masarykově univerzitě.

Otázka změn současných opatření souvisejících s prevencí šíření COVID-19 se stala v České republice předmětem politické debaty. Masarykova univerzita se této politické debaty ze zásady neúčastní a další kroky vedoucí ke změnám současných interních opatření bude zakládat výhradně na relevantních epidemiologických datech, aktuálních informacích českých a zahraničních epidemiologických a virologických autorit a ověřených zásadách dobré praxe.

Krizový štáb Masarykovy univerzity, kterému předsedám, proto doporučuje pro celý jarní semestr konání prezenčních zkoušek nebo jiných prezenčních forem výuky jen v nezbytně nutných případech. I tam, kde právní předpisy dovolují prezenční zkoušku nebo výuku, doporučujeme pro celý jarní semestr včetně zkouškového období zvolit distanční řešení.

Ani v případě dalšího uvolňování nelze očekávat povolení hromadné výuky nebo hromadných zkoušek. Krizový štáb MU tedy nedoporučuje například čekat s vypsáním zkušebních termínů nebo bez dalšího předpokládat, že bude umožněno hromadné zkoušení.

Nedostatek empirických informací o nákaze vede k tomu, že lze těžko předvídat další vývoj epidemiologické situace v horizontu delším, než je několik dní. K adekvátnímu zajištění výuky a zkoušek je však třeba stanovit opatření s výhledem na týdny a měsíce dopředu tak, aby jejich aplikace byla pro učitele i studenty předvídatelná, nediskriminační a pokud možno se co nejméně promítala do celkové kvality výuky a studijních povinností.

Určujícími hledisky pro stanovení formátu zkoušek nebo plnění jiných studijních povinností má tedy být především předvídatelnost a jistota pro naše studenty a učitele, obsahová kvalita studia a ochrana zdraví studentů a učitelů. Hledisko osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách za každou cenu není v této těžko předvídatelné situaci dominantní.

Příklady dobré praxe ze špičkových zahraničních univerzit nám navíc ukazují, že výuku i zkoušky lze v této výjimečné situaci realizovat distančně bez podstatné ztráty kvality.

Společně vše zvládneme.

Hlavní novinky