Přejít na hlavní obsah

Před 30 lety byla MUNI připojena do světových počítačových sítí

První propojení se světem obstarala akademická síť EARN, k Internetu se MUNI připojila o rok později.

Terminály a počítače na ÚVT v Burešově ulici – místo prvního připojení MU na globální síť.

Nejmladší generace má občas pocit, že internet a elektronická komunikace je tu „odjakživa“. Není tomu tak. Je tomu právě třicet let, co Ústav výpočetní techniky MU (ÚVT) poprvé připojil univerzitu do světové počítačové sítě. Stalo se tak 7. ledna 1991, a tou sítí byl EARN.

Nebyl to ještě Internet (ten přišel až o rok později), nýbrž akademická síť – European Academic Research Network (EARN), evropská odnož americké sítě BITNET, se kterou byla spojena. Síť propojovala zejména velké sálové počítače typu IBM 360/370 a v dobách svého největšího rozkvětu měla přes 3000 připojených uzlů. Poskytovala služby jako elektronická pošta, mailové diskusní skupiny, přenos souborů či dálkové spouštění programů.

Připojení MU bylo realizováno propojením vzdálených terminálů, bylo to dvaceti terminálů a deseti osobních počítačů na ÚVT v Burešově ulici, linkou 9,6 kb/s na počítač na ČVUT v Praze, který byl zase propojený s rakouským národním uzlem EARN v Linci mezinárodním okruhem, opět s přenosovou rychlostí 9 600 bitů za sekundu.

Modemy, které byly jednou z možností, jak se ke světové síti připojit.

Uživatelé univerzity tak poprvé získali možnost okusit nové moderní služby jako elektronickou poštu či přenos souborů. Nutno ovšem připomenout, že počítačová síť MU v té době ještě neexistovala, začínala se teprve budovat, takže zájemci o tyto „vymoženosti“ museli buď fyzicky dojít k terminálům na ÚVT či na Přírodovědecké fakultě MU, nebo se připojit ze svého počítače modemovým připojením pomocí komutovaných telefonních linek, což bylo řešení dostupné jen pro opravdové nadšence. Nicméně byli jsme připojeni!

A události se daly rychle do pohybu 

  • S finanční podporou ministerstva školství začaly vysoké školy budovat československou národní akademickou počítačovou síť FESNET. 
  • V září 1991 uzavřelo šest brněnských vysokých škol smlouvu o společném budování brněnské akademické počítačové sítě. MU byla pověřena vybudováním a provozem brněnského uzlu národní akademické sítě. 
  • V prosinci 1991 zprovoznilo ÚVT nový sálový počítač a na něm i první samostatný síťový uzel v Brně, uzel sítě EARN. Tento uzel byl připojen do Prahy samostatnou linkou, takže spolu s původním připojením získala univerzita dvojnásobnou přenosovou kapacitu. (Ani tak to nebyla žádná sláva a pomalé připojení bylo hlavní brzdou tehdejšího síťového rozletu.)
  • Do konce roku 1991 byly na všech fakultách zřízeny fakultní uzly a připojeny na centrální uzel ÚVT.
  • 13. února 1992 byla MU připojena do Internetu s doménou muni.cs. V květnu měla počítačová síť univerzity již 17 uzlů.
  • S rozdělením Československa se rozdělila i akademická počítačová síť na českou část CESNET a slovenskou část SANET. Změnila se tím i univerzitní internetová doména na muni.cz.
  • 1993 – začala výstavba rychlé univerzitní optické sítě

K síti patří i vzdělávání

Souběžně s prudkým technologickým rozvojem bylo třeba připravovat a vzdělávat uživatele. Na stránkách Zpravodaje ÚVT začal vycházet seriál o elektronické poště, články o počítačových sítích, přehledy služeb na rychle se rozvíjející síti, informace o operačním systému Unix, nebo také seznamy e-mailových adres uživatelů na MU. Vůbec první takový seznam byl zveřejněn v květnu 1992 a obsahoval 158 položek.

Počátek devadesátých let byl úžasnou dobou: převládalo nadšení z otevření společnosti a rychlého napravování naší technologické zaostalosti. Téměř každým dnem jsme se posouvali a přinášeli univerzitě něco nového. Zásluhu na tom měla celá řada pracovníků tehdejšího ÚVT a díky nim můžeme dnes říci, že před 30 lety začala na univerzitě éra elektronické komunikace.

Podrobnosti k začátkům počítačových sítí na MU se dočtete také v článcích vycházející na stránkách ÚVT. 

Autor je vedoucí Divize kyberbezpečnosti a správy dat ÚVT MU

Hlavní novinky