Přejít na hlavní obsah

Video: Komentář ruského historika Zubova k situaci na Ukrajině

Ruská invaze na Ukrajině byla po úvodním projevu rektora MU Martina Bareše prvním tématem Masarykových dní 2022. K aktuální situaci se vyjádřil Andrej Borisovič Zubov, ruský historik, religionista a politolog a také čestný doktor MU.

Andrej Borisovič Zubov.

„Náš národ a naši lidé byli vyslání do války proti jinému slovanskému národu, který je Rusům tak blízký, jako jsou Slováci blízcí Čechům. Těmito událostmi bohužel budeme zostuzeni ještě léta. Vím, že Česká republika a Masarykova univerzita dělají hodně pro to, aby Ukrajině pomohly, a doufám, že co nejdříve skončí nejenom boje, ale i Putinův hrozný a agresivní režim,“ zdůraznil během svého vystoupení Zubov, který v Rusku působí jako místopředseda ruské mimoparlamentní opoziční strany PARNAS.

„Je nutné začít myslet na Evropu budoucnosti, která by měla být jednotná. Rusko je teď ve stejné situaci jako Německo během druhé světové války. Našimi agresivními činy jme se dopustili mnoha mezinárodních válečných a vojenských zločinů,“ dodal profesor Zubov.

Nastínil také dva možné způsoby vývoje po skončení války. „První možností je pokračovat ve sporu Ruska s Evropou a tím pádem i Ruska s Ukrajinou. I kdyby se to dělo mírovou cestou, není tento způsob správný. Druhá varianta je nastolení jednoty, podobně jako byla jednota znovunastolena po druhé světové válce mezi Německem a Itálií na straně jedné a Velkou Británií, Francií a Belgií na straně druhé. Tento způsob je cestou smíření a sjednocení Ruska s Evropou, ale bude ho možné provést pouze ve spolupráci s jinými lidmi než těmi, kteří v současnosti obklopují Putina. Měla by to být cesta pravé demokracie a občanské svobody a blízké spolupráce s Evropou a NATO,“ uvedl Zubov v závěru svého vystoupení.

 

MUNI POMÁHÁ UKRAJINĚ. Podpořit ukrajinské studenty a akademiky lze prostřednictvím pomoci určené na vzdělávací a humanitární účely. Finanční příspěvek lze poskytnout formou daru přes Obchodní centrum MU. Informace o aktuálně darované částce najdete na webu MUNI POMÁHÁ.

Hlavní novinky