Přejít na hlavní obsah

Rok 2022 na Masarykově univerzitě

Významné vědecké úspěchy, konference světového formátu, ale i solidarita v době krize. Letošní rok znamenal pro Masarykovu univerzitu spoustu překážek a výzev. Co nejdůležitějšího se v roce 2022 odehrálo?   

Pomoc v době krize: MU stojí od prvního okamžiku za Ukrajinou

24. února 2022 se život ukrajinského lidu otočil vzhůru nohama. Vojenské síly Ruské federace provedly v brzkých ranních hodinách první oficiální útok na území Ukrajiny. „Vedení Masarykovy univerzity velmi důrazně odsuzuje postup Ruska a jeho násilnou a dobyvačnou politiku. Podniká a bude dále podnikat kroky, které umožní efektivní pomoc občanům země, která se dnes stala terčem otevřené ruské agrese,“ stálo v oficiálním prohlášení rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše.

Podpora Ukrajiny na MU byla výrazná po celý rok.

Na vypuknutí války na Ukrajině zareagovala Masarykova univerzita okamžitě a už od prvních dnů začala prostřednictvím Dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ zajišťovat pomoc pro ukrajinské studenty, zaměstnance a jejich rodiny. Do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině na brněnském výstavišti pak vyslala dvě přeplněné dodávky s nutnou humanitární pomocí – oblečením, hygienickými pomůckami a přikrývkami. Pro snadnější orientaci vznikla webová podstránka MUNI pomáhá Ukrajině dostupná v češtině, angličtině i ukrajinštině.

Masarykova univerzita spustila také účet určený pro vzdělávací a humanitární účely, na který přispělo přes 800 dárců částkou přesahující 1,3 milionu korun. Finance nejen z této aktivity pomáhají. Stipendium v současnosti pobírá 41 stávajících studentů. Ukrajinské děti v adaptační skupině YMCA Brno díky nim dostávaly obědy z menzy. Letní školy doučování se zúčastnilo i patnáct ukrajinských dětí.

Kromě finanční pomoci otevřela Masarykova univerzita v půlce dubna mimořádné přijímací řízení pro ukrajinské studenty. Celkem 479 z nich bylo ke studiu úspěšně přijato. Pro nově přijaté studenty zorganizovalo Centrum jazykového vzdělávání MU kurzy češtiny pro cizince, které jim usnadňují studium na Masarykově univerzitě i adaptaci v České republice. 

Na půdě MU našla bezpečné útočiště a práci téměř stovka ukrajinských pracovníků, včetně učitelů a vědců, kteří byli nuceni opustit domov. Je mezi nimi i Dariia Shyriaieva, která ukončila doktorandskou stáž a nastoupila na přírodovědecké fakultě jako výzkumnice.

Na půdě MU našla bezpečné útočiště a práci téměř stovka ukrajinských pracovníků, včetně učitelů a vědců, kteří byli nuceni opustit domov. Studentům, zaměstnancům i jejich rodinám navíc MU nabídla ubytování ve svých ubytovacích zařízeních, tlumočení do českého jazyka a psychologickou pomoc na krizové lince. Kariérní centrum uspořádalo sedm workshopů, na nichž odborníci účastníkům radili, jak se úspěšně začlenit do nových podmínek studia a na trhu práce.

Masarykova univerzita nabízí pomoc Ukrajině i v tomto akademickém roce. Pokud se chcete zapojitdo dobrovolnických aktivit, přihlaste se do aplikace Dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ. 

Mendel 200: Brno centrem světové vědy

Zahájení oslav Mendel 200 v bazilice na Starém Brně

O vrchol roku 2022 se postarala vědecká akce světového významu. Mendel Genetics Conference 2022 spolupořádala Masarykova univerzita, do Brna se sjely na čtyři stovky špičkových vědců včetně tří laureátů Nobelovy ceny – Ady E. Yonath, Paula Nurse a Thomase R. Cecha.

Konference byla poctou dílu Gregora Johanna Mendela, ale také důležitou odbornou vědeckou událostí, které se účastnila řada excelentních vědců. „Odkaz Gregora Johanna Mendela je tak hluboký, že se v anglickém jazyce dodnes používají termíny odvozené od jeho jména,“ vysvětlil Cech, který získal Nobelovu cenu za chemii v roce 1989.

Konference přinesla diskuse na aktuální témata z oblasti genetiky člověka se zaměřením na vzácná dědičná onemocnění i predispozice k nádorům, dále genetiky živočichů a rostlin včetně problematiky GMO nebo genetiky bakterií a virů. Významní mezinárodní vědci se věnovali také etickým otázkám spojeným s diagnostikou a screeningem genetických onemocnění nebo uplatnění nových genomických technologií v medicíně či zemědělství.

„Jsme velmi rádi, že se konference vydařila jak po vědecké stránce, tak organizační. Věřím, že pozvaní řečníci i další účastníci z Brna odjíždějí s mnoha novými odbornými poznatky, ale i s nevšedními zážitky ze setkávání se skvělými vědci i z neformálního poznávání našeho města,“ uvedla Šárka Pospíšilová, prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU.

Organizátory vědecké konference, která byla podporovaná organizací UNESCO, byly Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Moravské zemské muzeum, Augustiniánské opatství na Starém Brně a Společně, o.p.s

Karel Engliš: První rektor MU na bankovce ČNB

Bankovky s podobiznou Karla Engliše

První rektor Masarykovy univerzity Karel Engliš se stal na konci března tváří teprve druhé pamětní bankovky v historii České národní banky. V aule na právnické fakultě ji představili rektor MU Martin Bareš, tehdejší guvernér ČNB Jiří Rusnok, děkan právnické fakulty Martin Škop a Englišův vnuk František Plhoň. „Jsem upřímně rád, že se Masarykově univerzitě daří Engliše stále připomínat. Kromě vědeckých konferencí také díky nakladatelství Munipress, které vydalo mnoho jeho spisů, včetně stěžejního díla Velká logika. Chci proto všem na Masarykově univerzitě jménem potomků mého dědečka poděkovat,“ uvedl vystudovaný lékař při slavnostním ceremoniálu.

Nominální hodnota bankovky je sice 100 korun, není ale totožná s prodejní cenou. Ta je, vzhledem k limitovanému počtu vyrobených kusů a vysoké numizmatické hodnotě, několikanásobně vyšší. Sada těchto pamětních bankovek má jednotící motiv, kterým je „Budování československé měny“. Autorkou uměleckého návrhu bankovky je akademická malířka Eva Hašková, Česká národní banka ji vydala v množství dvaceti tisíc kusů.

Karel Engliš bývá odborníky pokládán za nejvýznamnějšího meziválečného československého ekonoma. V roce 1919 se stal prvním rektorem MU, u jejíhož vzniku stál jako jeden z iniciátorů. Mezi lety 1920 až 1931 působil v několika vládách jako ministr financí a v období 1934 až 1939 zastával pozici guvernéra Národní banky československé. 

Předsednictví ČR v Radě EU: MU na evropské scéně

Konference ICRI 2022

Ve druhé polovině kalendářního roku čekala na Českou republiku velká výzva – ujala se předsednictví Radě Evropské unie. V šestiměsíčních předsednictvích se pravidelně střídají všechny členské státy Evropské unie. Česká republika si svoji premiéru předsednictví prožila v první polovině roku 2009, to letošní bude trvat do 31. prosince 2022.

Pro své druhé předsednictví si země zvolila motto Evropa jako úkol. Podle Petra Kanioka z Fakulty sociálních studií MU tohle období pro Česko znamená možnost výrazně okysličit státní správu, respektive její část, která se evropským věcem věnuje. „Dají se nasát noví a motivovaní lidé, ti už zapojení se zase mohou aktivizovat, protože pro svou práci dostanou nový impuls. Je to také oživení pro politickou scénu, protože ta se během předsednictví evropské agendě věnuje více a nepřímo se tak vzdělává,“ uvedl v červenci v rozhovoru pro Magazín M.

České předsednictví je důležitým milníkem také pro Masarykovu univerzitu. „V principu sledujeme dva hlavní cíle: zvýraznit naše úspěchy a mezinárodní postavení tím, že pozveme zahraniční partnery na MU, a současně posílit naši viditelnost a důležitost přímo v centru EU v Bruselu,“ uvedl prorektor MU pro internacionalizaci Břetislav Dančák.

K těmto cílům se vážou dvě významné události. První z nich byla konference ICRI 2022 (International Conference on Research Infrastructures), která se uskutečnila v říjnu a přilákala do Brna celou řadu významných osobností nejen z EU, ale i z dalších částí světa. Prestižní akce se zúčastnilo na 500 vědců a expertů z celého světa, dalších 600 se zapojilo online. Druhým důležitým počinem byla konference State of the Environmental Health in Europe: Scientific Solutions to Global Crises, na které se významnou měrou podílelo výzkumné centrum MU Recetox. Akce se na začátku listopadu konala v Bruselu a zaměřila na téma environmentálního zdraví Evropy a transformační změny ve společnosti, které jsou potřebné k vyrovnání se s globálními změnami.

V souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU vyslala Masarykova univerzita do Bruselu 12 svých stážistů. Pro studenty to byla výborná příležitost pro získání zkušeností a budování jejich kariéry. „Ojedinělost tohoto typu stáží je zřejmá, získané zkušenosti jsou extrémně důležité z hlediska dlouhodobého budování kariéry. V roce 2009 Masarykova univerzita nabídla studentům příležitost ke stážím ve strukturách EU a řada lidí, která tam tehdy vyjela, se dnes na předsednictví podílí v Radě EU v pozicích diplomatů a vyšších státních úředníků,“ dodal prorektor Břetislav Dančák.

Věda a výzkum: Významná ocenění a granty pro MU

Úspěšný rok 2022 zažila Masarykova univerzita i na poli výzkumu. Získala prestižní granty, ceny a také se poprvé v historii umístila mezi pětistovkou nejlepších univerzit světa.

ERC grant Pavla Plevky
V březnu získal Pavel Plevka ERC grant, který se řadí mezi nejprestižnější na světě. Strukturní virolog ze Středoevropského technologického institutu CEITEC se svým aktuálním projektem BioPhage zaměřuje na studium fágové infekce bakteriálního biofi lmu tvořeného buňkami zlatého stafylokoka. Získal jubilejní desátý ERC grant pro Masarykovu univerzitu.

MU lídrem v cirkulární ekonomice
Na konci července rozhodla Evropská komise o realizaci projektu DiCiM, zaměřeného na rozvíjení procesů cirkulární ekonomiky s využitím nejmodernějších technologií, jako jsou internet věcí, strojové učení nebo rozšířená realita. Řešitelem čtyřletého projektu s rozpočtem téměř šest milionů eur, je tým odborníků ekonomicko-správní fakulty.

Za grant ERA Chairs vznikne centrum na farmacii
Farmaceutická fakulta uspěla v prestižní grantové výzvě ERA Chairs. Za získané peníze vybuduje fakulta nové pracoviště. „Pro farmaceutickou fakultu jde o mimořádný úspěch. Díky projektu na fakultě vznikne centrum excelence propojující špičkového zahraničního vědce a již fungující ústavy fakulty. Je to neopakovatelná šance posunout fakultu v oblasti nádorové terapie a nanotechnologií,“ prohlásil proděkan pro vnější vztahy, strategii a rozvoj Jakub Treml.

Umístění v žebříčku ARWU do 500. místa
V letošním vydání srovnávacího žebříčku světových univerzit ARWU si MU polepšila zhruba o 200 příček a zařadila se mezi pětistovku nejlepších univerzit světa. Žebříček Academic Ranking of World Universities neboli Shanghai Ranking patří mezi tři nejsledovanější univerzitní žebříčky světa. Soustředí se na výkon univerzit v oblasti vědy a výzkumu. Bylo hodnoceno více než 2500 institucí, následně bylo zveřejněno pořadí 1000 nejlepších.

Evropský grant pro Alianci EDUC
Významný evropský grant získala také Aliance EDUC, jejíž součástí je i MU. V srpnu uspěla v nové výzvě Evropské komise, a získá tak grant ve výši 12,8 milionu eur na další čtyři roky. Do výzvy se přihlásilo celkem 52 konsorcií, uspělo pouze 20 z nich. K novému evropskému grantu pogratulovalo Masarykově univerzitě i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

MU převzala cenu EAIE
Cenu Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání (EAIE) převzaly zástupkyně MU v září. Přístup Masarykovy univerzity k celospolečenským krizím označila EAIE pro letošní rok jako nejinspirativnější. Ocenila nejenom vznik Dobrovolnického centra MUNIPOMÁHÁ a jeho aktivity, ale i krizovou komunikaci a pomoc zahraničním studentům v průběhu pandemie nebo aktivity na pomoc ukrajinským studentům a akademikům po vypuknutí války na Ukrajině.

Pět projektů MU podpoří GAČR
V prestižních soutěžích Grantové agentury ČR dosáhla MU na finanční podporu pro tři projekty v soutěži EXPRO pro zkušené vědce a dva projekty v soutěži JUNIOR STAR pro začínající výzkumníky. V rámci pětiletých projektů se od příštího roku může pětice odborníků z Masarykovy univerzity věnovat vlastním badatelským tématům. Cílem grantů EXPRO je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy a také napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ve vysoce prestižní evropské grantové soutěži ERC.

ERC grant Madaliny B. Moraru
A v pořadí jedenáctý ERC grant pro MU získala Madalina B. Moraru z právnické fakulty, její projekt uspěl mezi více než třemi tisícovkami předložených návrhů. Grant poskytne řešitelce téměř 1,5 milionu eur na období pěti let. Moraru bude zkoumat roli soudů v oblasti mezinárodního uprchlického práva.

Na cestě k udržitelnosti 

Ruská okupace Ukrajiny odstartovala v celé Evropě energetickou krizi. Také proto Masarykova univerzita pokračuje v cestě k udržitelné univerzitě, jedné společné odpovědné interní kultuře. Téma udržitelnosti také koresponduje s cíli Strategického záměru MU 2021–2028.

Udržitelnost se musí podle kvestorky MU Marty Valešové promítat do každodenního života univerzity. „Lze překládat do jednodušších příkladů, jak se každý z nás může chovat udržitelně, co každý jednotlivec může udělat sám za sebe a jak přispět i třeba drobnou změnou k velkým změnám celku. Proto bych byla ráda, abychom vytvářeli prostředí a zázemí pro studenty i zaměstnance k tomu, aby se chovali udržitelně a předávali příklad dál ve svém okolí,“ uvedla Valešová.

Masarykova univerzita se nejen od letošní zimy snaží o to, aby svou spotřebu řídila chytře a využívala při tom také obnovitelné zdroje energie. „Energetický management je u nás aktuálním tématem v souvislosti s hledáním úspor v energetické krizi. Ale nejen nyní. Na univerzitě je již několik let hlavním tématem principů udržitelnosti s prostupností do dalších témat, například do zelené výstavby a hospodaření s vodou,“ upozorňuje Valešová.

Úspěšný energetický management začíná na MU již při výstavbě budov. To je případ všech nových a většiny rekonstruovaných částí MU. Byla již dokončena první etapa systémového řízení spotřeby energií ve vybraných jedenácti fakultních budovách a na ni plynule navazují změny v budovách kolejí a menz a v centru CEITEC.

#MUNISAVES
Na začátku října spustila Masarykova univerzita kampaň s hashtagem #MUNISAVES a připravila takzvané Desatero energetických úspor. Informace o všech aktivitách Masarykovy univerzity souvisejících s udržitelným rozvojem jsou k dispozici na webové stránce sustain.muni.cz

KoMUNItní fond
V souladu se svým strategickým záměrem vyhlásila Masarykova univerzita sběr studentských projektů podporujících její udržitelný rozvoj. Parametry výzvy jsou k dispozici na webových stránkách sustain.muni.cz. Cílem soutěže je transparentní podpora realizace udržitelných a společensky odpovědných projektů, které naplňují a propagují společenskou roli Masarykovy univerzity, jsou interně i externě přenositelné a podporují spolupráci mezi studenty a zaměstnanci. Projekty je možné podávat do konce prosince.

Hlavní novinky