Přejít na hlavní obsah

Studentské projekty zkvalitňují univerzitní život

AnotaceDvorak
Ano, organizovat konference je dřina. A ano, je třeba tomu obětovat hodně času. Ale jde to! A všechno nakonec vyváží výborný pocit z dobře odvedené práce. Studentská organizace Biomania, působící na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MU, uspořádala ve spolupráci s ústavem experimentální biologie už dva ročníky studentské vědecké konference. Zatímco v roce 2010 byly hlavním tématem geneticky modifikované organismy, letos jsme se zaměřili na problematiku rakoviny, její výzkum, léčbu a prevenci.Pavel Dvořák
Zorganizovat v deseti lidech dvoudenní setkání pro přibližně sto padesát účastníků – studentů bakalářských, magisterských a doktorských programů, pozvaných řečníků a hostů – není zcela jednoduché, ale rozhodně ne nemožné. A člověk má nakonec radost, že se všechno povedlo. Tedy pokud se zadaří a akce proběhne bez problémů. K tomu je zapotřebí především týmová práce a souhra všech lidí, kteří se na akci podílejí.

V našem týmu jsou jasně definované pozice s přesně vymezenými povinnostmi, jejichž plnění si před konferencí pravidelně v týdenních intervalech ověřujeme na společných schůzkách, které se konají v kreativním prostředí různých brněnských pivních svatostánků. Jednotliví členové týmu se věnují sepisování grantových žádostí, komunikaci s potencionálními sponzory, komunikaci s českými a slovenskými vysokými školami, účastníky a zvanými hosty, shánění vhodných prostor, účetnictví, organizaci doprovodného programu, grafickému zpracování propagačních materiálů a sborníku abstraktů a řadě dalších činností.

To vše začíná již minimálně půl roku před vlastním termínem konference. Na této dlouhé cestě se přitom potýkáme s řadou problémů. Asi není třeba zdůrazňovat, že největší starostí jsou peníze. Díky ochotě Masarykovy univerzity podporovat finančně studentské aktivity tohoto formátu se nám však zatím pokaždé podařilo potřebné prostředky zajistit. Nemalou měrou se na konečném rozpočtu podílejí i příspěvky od sponzorů, kteří mohou podobné akce na oplátku využít ke své vlastní propagaci.

Domníváme se, že podpora podobných studentských aktivit na Masarykově univerzitě má smysl a věříme, že bude do budoucna nejen pokračovat, ale dále se prohlubovat. Granty a programy na podporu studentských projektů by měly být důležitou součástí vzdělávacího procesu na Masarykově univerzitě. Tyto prostředky uvolňují studentům ruce, dávají jim možnost být kreativní a přecházet z pozice pasivního posluchače přednášek do pozice aktivního spoluorganizátora svého vlastního vzdělávání. Široká podpora studentských projektů různého typu je bezpochyby jednou z cest k dalšímu zkvalitňování výuky a „životního prostředí“ na univerzitě. Toto téma by rozhodně nemělo uniknout pozornosti nového rektora a vedení univerzity.

Pavel Dvořák,
viceprezident Biomanie

Hlavní novinky