Přejít na hlavní obsah

Česko by se mělo více zaměřit na unijní rovinu energetické politiky

Zvyšování ceny ropy nebo hrozby zastavení dodávek jsou výzvou pro nastavení české energetické politiky.

Česká republika je zásobována ropou letitým ropovodem Družba a v 90. letech 20. století vybudovaným ropovodem IKL (Ingolstadt–Kralupy–Litvínov). Navzdory často skloňované problematice stáří a technického stavu ropovodu Družba leží budoucnost zásobování České republiky ropou v obchodně-politických faktorech. Ilustrační foto: www.sxc.hu.

Zejména kvůli zvyšování ceny ropy, hrozbám zastavení dodávek a problematickému tranzitu přes třetí země je téma zásobování fosilními palivy v regionu střední Evropy stále aktuální.

Česká republika je zásobována ropou letitým ropovodem Družba a v 90. letech 20. století vybudovaným ropovodem IKL (Ingolstadt–Kralupy–Litvínov). Navzdory často skloňované problematice stáří a technického stavu ropovodu Družba leží budoucnost zásobování České republiky ropou v obchodně-politických faktorech.

Dokud bude existovat poptávka po ropných dovozech skrze Družbu a ochota tudy ropu dodávat, bude i zájem na jejím provozu.

Některé ruské aktivity posledních let dávají tušit, že Rusko své strategické suroviny vnímá jako nástroj zahraniční politiky. Vzhledem ke snaze omezit vliv tranzitních zemí, dosáhnout nových lukrativních trhů na východě a vzhledem k přece jen omezeným zásobám v ruských nalezištích může střední Evropa postupně ztrácet své postavení v dodávkách ropy. ČR však případné omezení či výpadek dodávek dokáže řešit pomocí ropovodu IKL. Z Visegrádské skupiny by se v případě krize v nejhorší situaci pravděpodobně nacházelo Slovensko. I tento problém je však možné do budoucna vyřešit dobudováním infrastruktury v rámci regionu. Střední Evropa je každopádně v současnosti pro Rusko stále důležitý trh a čistě politicky motivovaného „uzavření kohoutku“ se obávat nemusíme.

Zvýšená pozornost se v posledních letech upírá k zásobování zemním plynem. Ještě máme v živé paměti plynovou krizi z počátku roku 2009, která státy střední Evropy přinutila vážně uvažovat o alternativách současných zásobovacích cest. V regionu střední Evropy se nabízí několik variant zásobování.

Významně může do této problematiky promluvit rozvíjející se doprava zkapalněného zemního plynu (LNG). Oproti mnohým spekulacím je rozhodování o nových trasách plynového i ropného zásobování motivováno především ekonomicky. Rusko nemá jako významný dodavatel důvod přikračovat k nějakým radikálním krokům, neboť evropský trh je pro něj stejně jako v případě ropy velmi významný. V zájmu tlaku na snižování ceny komodit by se Česká republika nicméně měla zasazovat o diverzifikaci zásobovacích tras a zdrojů a více se zaměřit na unijní rovinu energetické politiky.

Autor, který působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU, text připravil ve spolupráci s Martinem Jiruškem.

Hlavní novinky