Přejít na hlavní obsah

Může stará dáma zeštíhlet?

Sociolog Ivo Možný o dilematu Masarykovy univerzity: buď sníží počet studentů, nebo půjde dolů s kvalitou.

V uplynulých dvou dekádách klesl počet osmnáctiletých na polovinu a nabízené kapacity na českých vysokých školách se víc než ztrojnásobily. Ilustrační foto: sxc.hu.

Každý, kdo oči nezavírá, vidí, že otázka, zda snižovat počty studentů na vysokých školách, je pseudoproblém. Spadnou, kdybychom se na hlavu postavili.

Tato data (viz graf) jsem prezentoval v říjnu 2008 na shromáždění rektorů a děkanů, které svolal tehdejší ministr školství Liška. Od té doby se sociologickým zájmem pozoruji, co si z jejího zhlédnutí ctihodní spectabilis a honorabilis odnesli.

Počty studentů na všech univerzitách dále stoupaly a přibývaly nové fakulty; konjunkturou prošlo zakládání soukromých vysokých škol. V uplynulých dvou dekádách klesl počet osmnáctiletých na polovinu a nabízené kapacity na českých vysokých školách se více než ztrojnásobily.

Každý, kdo oči nezavírá, vidí, že otázka, zda snižovat počty studentů na vysokých školách, je pseudoproblém. Spadnou, kdybychom se na hlavu postavili, říká Ivo Možný. Data: Ivo Možný. Infografika: Petr Hrnčíř.

V důsledku disparátního vývoje studium na vysokých školách ztrácelo charakter výběrovosti – a boloňské řešení problému, totiž zavést opravdu třístupňové vysoké školství s výběrovostí od stupně magisterského, české vysoké školy neaplikovaly.

Ani MU se tento vývoj nevyhnul. Podíl přijatých z uchazečů roste na všech fakultách – a žádná nemá ve výběrovosti opravdu výrazný rozdíl mezi bakalářským a magisterským stupněm. Existují už i na naší univerzitě obory, které berou prakticky každého, kdo se přihlásí, protože jejich učitelé z něčeho prostě živi být musejí. Mezi studenty se pro Masarykovu univerzitu ujal pěkně dvojznačný výraz „Masovka“.

Abychom naplnili kapacity, můžeme pokračovat v nasazeném trendu až do úplného vyčerpání zásob. Život takové strategii i na některých „kamenných“ univerzitách prodlouží zanikání soukromých vysokých škol, na nichž dnes nacházejí místo i ti nejméně kognitivně zdatní aspiranti na veselý život studentský; než i tuto rezervu vyčerpáme, ještě to chvíli potrvá.

Podíl přijatých z uchazečů roste na všech fakultách – a žádná nemá ve výběrovosti opravdu výrazný rozdíl mezi bakalářským a magisterským stupněm, říká Ivo Možný. Foto: Ivana Rusková.
Jinak před námi stojí několik dilemat. Nafukování bubliny počtů studentů mělo svou obdobu ve zvyšování počtu učitelů, a na „měkkých“ fakultách převládala řadu let na akademickém trhu práce poptávka po nich nad nabídkou talentů. Začneme-li přijímat méně studentů, první dilema zní: co s náhle přebytečnými učiteli?

I tu je zajisté pořád volná úniková cesta: zeštíhlovat budeme jen v počtu studentů, zachováme všechny obory a ponecháme si všechny učitele. Vlna peněz z evropských fondů nám to ještě nějakou dobu umožní financovat. Zajisté, je to jen vlna a po ní přijde deprese hladiny, ale jednak to je kdovíjak daleko, a pak – i když začne peněz ubývat, mnozí v konjunktuře přijímaní učitelé se prostě uskrovní; jsou to lidé, kteří od mateřské školky jiné nežli školské prostředí nepoznali, a ti se, aby je nemuseli opustit, smíří s lecčím.

Pak tu ovšem vyvstane jiné dilema: jak s těmito lidmi udržet vědeckou produkci? Tituly je můžeme obdařit, to je v naší moci, nic více k tomu není zapotřebí než naše dobrá vůle. To není teoretická alternativa: na vědeckou radu univerzity už přišly i návrhy na habilitace i profesury, jejichž kandidáti nikdy nepublikovali žádnou svou práci jinde, než v publikacích instituce, která je zaměstnává. Ano, každá obtíž je řešitelná. Ale je tu také možnost na defenzivní či adaptivní strategie zapomenout. Každý vodák ví, že v peřejích musí být loď rychlejší než voda, aby se dala řídit.

A řeknu otevřeně, co tím myslím: budoucnost naší univerzity záleží na tom, zda dokážeme dříve, než nás k tomu vývoj donutí, neprodlužovat akreditaci doktorských studií na oborech, kde nemáme opravdu dobrého profesora a k němu dva dobré docenty, a akreditaci magisterského stupně tam, kde nemáme alespoň dva dobré docenty; neobnovovat smlouvy těm učitelům, kteří nemají přesvědčivou publikační činnost i mimo časopisy, na něž mají sami vliv; pružně rušit či hibernovat obory, o které není odpovídající posluchačský zájem a nedokážou to kompenzovat nadprůměrnou vědeckou produkcí. Neudržovat je na živu tím, že budeme brát i uchazeče podprůměrných studijních schopností, motivované hlavně snahou prodloužit si bezstarostné mládí za peníze daňových poplatníků.

Nic z toho neznamená pro univerzitu ústup; naopak, přináší to prostor pro zdatné obory a dobré badatele: otevírá to cestu k růstu kvality. Jinak vidím jen dvě možnosti: a) plošné snižování počtu studentů (i učitelů a/anebo jejich platů); b) plošné snižování úrovně školy.

Autor je členem Vědecké rady MU a emeritním profesorem FSS MU.

Hlavní novinky