Přejít na hlavní obsah

Předvolební vzdělávací konference?

Tomáš Pitner se pozastavuje nad tím, zda je akademická půda vhodným místem pro předvolební debatu.

Ilustrační foto: League of Women Voters of California.

Edit: Přečtěte si také reakci vedoucího katedry politologie Stanislava Balíka.

Na webu my.top09.cz mě zaujala v sekci „Naše akce“ pozvánka na konferenci „pro studenty středních škol a další zájemce o regionální politiku“, která se má uskutečnit 8.10. od 11:00 do 12:45 hod v prostorách FSS MU na Joštově. Jednou z hypotéz bylo, že možná nějaká mediální agentura najatá TOP09 pořádá předvolební meeting a za tímto účelem si pronajala prostory v centru města, o čemž svědčilo, že na hlavním webu FSS nebyla tato konference zmíněna.

Od vedoucího katedry politologie se mi dostalo poučení, že se jedná o vzdělávací akci pro středoškoláky, kde se mj. představí obor politologie, pak se něco řekne k principům regionální politiky a od 11 hod začne tzv. politický blok, kam jsou pozvaní krajští lídři (v originálu leadeři) politických stran, které mají v průzkumech preference aspoň 3 % hlasů. Ti představí své programy atd.

Ptám se nyní i ostatních: Jsem sám, komu tohle připadá jako šíření politické propagandy na akademické půdě? Mně to připadá dokonce škodlivější, než kdyby se někde po večerech v klubovně klasicky scházeli straníci na schůzích, protože to by veřejnost asi ani nevěděla. Zde se ale bavíme o akci inzerované na webu jedné (jediné, jinde to ani Google neumí najít) kandidující strany, neuvedená na webu fakulty (jen katedry) a začínající prý v 11 hod. Ta jedenáctka je důležitá – TOP09 tedy nestojí o to, aby středoškoláci přišli už ráno na devět a poslechli si, proč studovat politologii a dozvěděli se něco obecného o regionální politice, jim stačí, když se dostaví až na jedenáctou na výstupy straníků!

Připusťme, že by šlo skutečně o ryze vzdělávací akci, jak tvrdí pořadatelé. Bude během politického bloku nebo po něm politologický rozbor, jak se který politik choval, na co se zaměřil, zda mluvil pravdu, či jen sliboval, mlžil, lhal apod.? Těžko říci, zato je v programu inzerováno, že strany představí, co nabízejí prvovoličům. Není to přímá propaganda směřovaná na pozvanou cílovou skupinu?

Korektně uspořádat předvolební debatu není snadné ani dramaturgicky ani režijně. Vzpomeňme, kolik stížností musí televizní rada (nejen) před každými volbami řešit na téma „nestejný prostor pro prezentaci“, např. pro menšinové a nezávislé kandidáty. Zde je připuštěno jen 6 hlavních stran, přičemž do Zastupitelstva JmK kandiduje 23 subjektů, účastní se tedy, pokud všichni přijdou, pouze asi ¼ všech kandidujících subjektů.

Buď jak buď, jihomoravská stranická scéna v každém případě dostane necelý týden před volbami jedno veřejné vystoupení navíc, dokonce na univerzitní půdě. Jedinou nevýhodou pro politiky je, že to, tedy alespoň myslím, nepřenáší televize.

Autor je proděkanem Fakulty informatiky MU

Hlavní novinky