Přejít na hlavní obsah

Reakce na článek Předvolební vzdělávací konference?

Stanislav Balík hájí politické debaty na akademické půdě: Mají se snad univerzity zavřít do věže ze slonoviny?

Ilustrační foto: Rama.

Tomáš Pitner, proděkan fakulty informatiky naší univerzity, publikoval komentář Předvolební vzdělávací konference?. Rozvíjí v něm témata, o nichž psal mj. kvestorovi univerzity a děkanovi a tajemníkovi FSS MU a na něž jsem mu osobním dopisem minulý týden, jakožto organizátor konference Krajské volby 2012 odpovídal.

Pan proděkan výrazným způsobem zkresluje skutečnosti či přímo uvádí nepravdivá tvrzení. „Akademický blok“, jedna ze dvou hlavních částí konference, která předcházela diskusi s lídry, nelze shrnout částí věty: něco se řekne k principům regionální politiky. Sám uvedl odkaz na program konference. Proč tedy neuvedl řešená témata – Politika v krajích – co kraje mohou a co nemohou ovlivnit; Krajské stranické systémy s důrazem na Jihomoravský kraj; Jihomoravský kraj a volební geografie; Krajské volby a předvolební kampaně. Během půldruhé hodiny byly prezentovány zajímavé pohledy na to, jakým způsobem lze k politologickému výzkumu krajské politiky přistoupit.

Pokud se konference zúčastnil, viděl, že ještě před debatou dostali účastníci možnost dozvědět se, které záležitosti jsou v krajské kompetenci a které nikoli, že si to mohli doplnit představenou podobou krajských kampaní včetně volebních programů. Poté mohli tyto znalosti konfrontovat s vystoupením politiků.

Je údělem společenských a humanitních věd, že předmětem jejich zájmu je člověk a společnost. Hlavní výzkumnou oblastí politologie je široce chápaný politický prostor. Do něj přirozeně krajská úroveň vládnutí patří. Proč bychom měli nabízející se aktuální téma ignorovat – samozřejmě při zachování základních pravidel férovosti? Univerzity a jejich studenti nejsou přirozeně odděleny od politického prostoru, jsou jeho součástí.

Co se týče přizvaných lídrů – skutečně bylo pozváno jen šest; šlo o lídry stran, které se v některém z veřejně přístupných průzkumů veřejného mínění dostaly přes 3 % hlasů a mají tak týden před volbami reálnou šanci překonat uzavírací klauzuli, získat zastoupení v krajském zastupitelstvu a možnost ovlivňovat jeho politiku. Může mi pan proděkan poradit, jakým způsobem koncipovat a následně moderovat debatu s 23 lídry všech kandidujících subjektů? K čemu by byla? Nebo máme na takový typ akce zcela rezignovat? Pak ale přijdeme o velkou výhodu při sledování bezprostředních vyjádření politiků, možnost pochopit jejich politické smýšlení, jak se stalo na zmíněné konferenci. Mají se univerzity a fakulty uzavřít do věže ze slonoviny? Pak se ale zpronevěří svému poslání – pomáhat společnosti rozumět sama sobě.

Jak může organizátor konference za to, že si jeden z účastníků prezentuje její část na vlastním webu? Konference byla katedrou politologie nabídnuta brněnským středním školám, z nichž některé nabídku zařadit do výuky společenskovědního předmětu aktuální téma využily, jiné ne. Akce byla rovněž nabídnuta studentům politologie, z nichž někteří přišli, jiní ne.

Mrzí mě nepravdivé útoky – třeba že Google neumí najít akci jinde než u TOP 09. Zadá-li zájemce, který brouzdá po chystaných akcích TOP 09, do Google popis akce z webu TOP 09, a sice Konference pro studenty středních škol a další zájemce o regionální politiku, je odkaz na katederní stránku na druhém místě. Co dělám při vyhledávání jinak než proděkan fakulty informatiky?

Autor je vedoucí Katedry politologie Fakulty sociálních studií MU

Hlavní novinky