Přejít na hlavní obsah

Nekriminalizujme italské seizmology

Geolog Jan Švancara se staví proti rozsudku nad italskými kolegy, kteří nevarovali před zemětřesením.

Ilustrační foto: www.sxc.hu.

Začátkem týdne informovala snad všechna média o zatím nepravomocném trestu pro šest italských odborníků a jednoho vládního činitele. Za to, že nedokázali správně reagovat před zemětřesením, které postihlo v roce 2009 italskou Aquilu, mají strávit šest let ve vězení.

Obvinění italských seizmologů považujeme s kolegy za nefér. Seismologie při současném stavu poznání nedokáže věrohodně předpovídat zemětřesení, to znamená určit místo, dobu a sílu seismického jevu, který má nastat. Proto nelze seismology činit trestně-právně odpovědnými za to, že nedokázali předem varovat obyvatelstvo v ohrožené oblasti.

Itálie patří k seizmicky aktivním zemím, denně tam dochází k několika slabším zemětřesením a není tedy možné evakuovat rozsáhlé oblasti, když současný stav poznání geovědních procesů spolehlivou předpověď zemětřesení neumožňuje.

V seizmologické komunitě vzniká dojem, že bylo potřeba najít viníky této tragické události. Nabízí se otázka: Proč před soudem nestojí i ti, kteří stavěli domy, veřejné budovy a například také nemocnice, které se při zemětřesení zřítily? Většina moderních železobetonových konstrukcí by měla totiž zemětřesení o magnitudu 6,3 odolat, byť s poškozením.

Bezprecendentní rozhodnutí italského soudu vnímáme jako útok na seismologii jako na vědeckou disciplínu, což do budoucna určitě ztíží komunikaci s orgány státní správy. Pod vlivem takového tlaku se budou odborníci bát ke zmíněným společensky velmi důležitým otázkám vyjadřovat. Dokladem toho je odstoupení Luciana Maianiho, předsedy italské komise pro vážná rizika, které bylo oznámeno v úterý.

Nechceme hájit některá pochybení, která mohli lidé v komisi udělat. Ale myslím, že je třeba se daleko víc zaměřit na postih za nedodržování stavebních norem a předpisů, čemuž však tlak stavební lobby brání, a to nejen v Itálii.

Společně s kolegy jsme se již v roce 2010 přidali k jedné z petic, která bojuje za zastavení trestního stíhání italských expertů. Po celém světě se do těchto aktivit zapojilo více než pět tisíc odborníků.

Autor je vedoucím Ústavu fyziky Země na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

Hlavní novinky