Přejít na hlavní obsah

Aktualizováno: Proč Hrad vyloučil Masarykovu univerzitu z oslav 28. října

Rektor Mikuláš Bek vysvětluje svou neúčast na letošních oslavách vzniku samostatného československého státu.

Aktualizace:

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek trvá na svém stanovisku, že vystoupení představitelů politických stran a ústavních činitelů v době volební kampaně je nevhodné, protože může být vnímáno jako zásah do nezbytné politické neutrality univerzit. Postup, který chrání politickou neutralitu univerzit, nelze podle něj označit jako urážku hlavy státu.

Text e-mailu, který odešel 13. září z MU na Jihomoravský kraj, který žádal o uspořádání přednášky Miloše Zemana:

Vážený pane doktore,

z pověření Mikuláše Beka, rektora Masarykovy univerzity, Vám sděluji, že na Masarykově univerzitě není zvykem v předvolebním období pořádat přednášky či diskuse představitelů politických stran s výjimkou debat, které lze označit za součást výuky v relevantních studijních programech, a za předpokladu rovného zastoupení stran politického spektra. Politická agitace není na Masarykově univerzitě podporována v jakémkoliv čase a jakékoliv podobě.

Prezident České republiky je čestným předsedou strany, která se zapojila do předvolební kampaně letošních podzimních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Proto by bylo vhodné najít pro návštěvu prezidenta na Masarykově univerzitě jinou příležitost, jiný termín.

Původní text:

Vážené dámy a pánové,

obracím se na akademickou obec Masarykovy univerzity s tímto vysvětlením, abych předešel zbytečným spekulacím. Je dlouholetou tradicí, že jsou při příležitosti oslav státního svátku 28. října zváni na Pražský hrad rektoři veřejných vysokých škol. V pondělí budu na předávání státních vyznamenání chybět, a to nikoliv z důvodu skutečné či diplomatické chřipky, ale proto, že jsem nebyl jako rektor druhé největší české univerzity pozván.

V té souvislosti bych rád stručně osvětlil aktuální vztah univerzity s panem prezidentem tak, jak jej dokáži ze své perspektivy popsat. Na Masarykově univerzitě jsou vítáni vždy všichni ústavní činitelé českého státu, vždy s jedinou výjimkou. A tou je doba volební kampaně, která je dle našeho přesvědčení vzhledem k nezbytné politické neutralitě univerzity dobou jakési karantény. V souladu s touto tradiční politikou univerzity jsem v září tohoto roku na žádost Jihomoravského kraje o uspořádání přednášky prezidenta na Ekonomicko-správní fakultě MU odpověděl s politováním negativně.

Současný prezident je čestným předsedou jedné z volebních stran, jež je po něm dokonce pojmenována, a jeho tvář na nás shlíží z volebních bilboardů této strany. Jeho vystoupení na půdě univerzity v době volební kampaně by bylo jasným narušením principu politické neutrality univerzity vůči soutěži demokratických stran o přízeň voličů, studentů a zaměstnanců univerzity.

Mimo dobu volební kampaně je prezident České republiky na akademické půdě Masarykovy univerzity vítán, neboť vztah státu a veřejné univerzity je a má být něčím, co překračuje individuální politické preference.

Mikuláš Bek,
rektor Masarykovy univerzity

 

Hlavní novinky