Přejít na hlavní obsah

Jak vytvořit knihovnu 21. století

Ani moderní knihovna nefunguje bez návštěvníků.

Přesně před rokem jsem se v rámci ne­ziskového projektu pustila do práce na rozvoji veřejných knihoven. Prvního půl roku jsem strávila studiem českého systé­mu knihoven, rozhovory s lidmi, kteří se v oboru pohybují, zběsilým googlováním příkladů toho, co všechno se kde ve svě­tě podařilo změnit k lepšímu, hledáním technologií, které mohou služby kniho­ven posunout na úroveň odpovídající 21. století.

A po pár měsících intenzivní práce jsem si utvořila představu o potenciálu kniho­ven jako míst, kde se nejen půjčují knihy, ale kam si lidé chodí vyprávět své příběhy, čerpat inspiraci, pracovat, dělat si názor, bavit se, dozvídat se o aktuálním dění v je­jich obci, vyjadřovat se, angažovat se a být s lidmi.

To všechno se pro mě schovává v těž­ko uchopitelném zaklínadle „komunitní knihovna“, které na knihovníky vyskaku­je v naléhavém imperativu ze všech stran. Tomu všemu jsem chtěla svou troškou pomoci.

Cesta, kterou jsme společně s mými ko­legy zvolili, byla vytyčená snahou předat knihovníkům celou tu spoustu věcí, které víme o vzdělávání dospělých, sociálních sí­tích, networkingu, marketingu, coworkin­gu, fungování multikulturní společnosti, výuce cizích jazyků, koučingu, psycholo­gii, sociálních otázkách, potřebách regio­nů a mikroregionů. Dlouho a poctivě jsme vybírali velmi rozsáhlý a pestrobarevný tým odborníků, kteří by tyhle znalosti dokázali shrnout a srozumitelně předložit knihovníkům.

Cílem toho všeho bylo „prodloužit prsty“ ředitelů a zaměstnanců knihoven, aby do­sáhli na šikovné lidi v okolí, na peníze, na teenagery, kteří jim vytrvale unikají z háč­ku, na nápady, na něž by si dříve netroufli, na zastupitele, kteří rozhodují, ale kteří nechtějí ztrácet čas diskusemi... Jak jinak totiž chcete napomoci vzniku komunitní knihovny 21. století?

Zdálo se to jako docela dobrý plán, i když přeložit své vize do jazyka knihov­níků, kteří jsou často o generaci starší, nebylo vždy snadné a nejednou jsem klo­pýtla. Po roce snažení, když jsem se asi poosmnácté snažila přijít na to, co knihov­na udělala marketingově, networkingově, facebookově nebo metodicky špatně, že na skvělou akci nepřišla adekvátní reakce ze strany návštěvníků, se mi ale příslovečně rozsvítilo.

Chceme komunitní knihovny, chceme, aby šířily mezi občany zájem, angažo­vanost, obnovovaly hodnoty, na kterých stojí naše společnost. A čekáme. A čekáme. A i kdyby se knihovníci rozkrájeli, jejich knihovny se nikam neposunou, dokud o ně my nezačneme stát, nezačneme jim pomáhat a nezačneme sami usilovat o to, abychom měli knihovnu, do které rádi za­jdeme po práci, kde narazíme na své zná­mé a najdeme otázky, které nás pálí, i část odpovědí na ně.

Krok, který musí směrem ke knihovně 21. století udělat knihovníci, je totiž ne­srovnatelně menší než ten, který musíme udělat my ostatní.

Hlavní novinky