Přejít na hlavní obsah

Z VUT na Masaryčku. Mé první dojmy?

Studentka Pavla Zigalová začala studovat fyzikální inženýrství a pak přešla na dějiny umění.

Fronty na studijním, seznamování se s novými spolužáky, zajímavé a neobvyklé předměty. První měsíc na filozofické fakultě byl pro mě zajímavý.

Dostala jsem se sem vlastně omylem. Po maturitě ze strojírenství na průmyslovce jsem šla studovat fyzikální inženýrství a nanotechnologie na Vysoké učení technické v Brně. Kvůli přístupu některých pedagogů jsem se ale rozhodla toto studium ukončit. Naštěstí mi ale spolubydlící podala z legrace přihlášku na Dějiny umění, kam jsem se dostala.

Pokud srovnám VUT a Masarykovu univerzitu, rozdíly jsou prakticky ve všem, počínaje názvy semestrů a stylem výkladu učiva konče.

Šokem prvního týdne bylo zjištění, že budu muset otevřít PowerPoint a pak prezentovat svoji práci před celou skupinou v semináři. Na VUT jsme totiž odevzdávali výkresy a protokoly o měření a raději rychle utíkali pryč.

Taky je nezvyk potkávat na chodbách holky. Dosud jsem byla zvyklá, že jsme na chodbě byly tři i s uklízečkou.

Pestrá je i nabídka céčkových předmětů, od Čtení komiksů přes Spektroskopické metody až po Konec světa.

Skvělé je, že nám už od prvního semestru učitelé nabízí možnost jet na exkurze po Česku nebo do zahraničí, což byla na VUT výsada doktorandů. Na říjen jsme měli naplánovanou exkurzi do Vídně, kde jsme chodili po muzeích, chrámech a katedrálách. Každý jsme dostali přidělené jedno umělecké dílo, o kterém jsme pak vypracovávali seminární práci.

Jedna z největších výhod je pro mě možnost poskládat si rozvrh podle sebe a zapsat si více předmětů nejen z vyšších ročníků, ale i z celé univerzity. Navíc můžu studium dokončit, jakmile splním všechny předměty, což může být i po dvou letech studia. Oceňuji také možnost jít ke státnicím v lednu, u některých oborů i v září.

Co se mi ale nelíbí, je to, že si jako jazykový analfabet, který zná jen trochu technické angličtiny, nemůžu zapsat cizí jazyk, neboť registrace proběhla dříve, než jsem vůbec znala své přihlašovací údaje do Informačního systému MU.

Během svého studia bych se ráda dopracovala k tomu, abych mohla dále využívat znalosti, které jsem se naučila na VUT, a chtěla bych to propojit s dějinami umění. Ráda bych například pracovala v soudním znalectví uměleckých děl.

Autorka je studentka filozofické fakulty.

Hlavní novinky