Přejít na hlavní obsah

Jak bojovat s předsudky? Střetáváním kultur

Kontakty mezi lidmi různých skupin pomáhají odbourat předsudky.

Setkávání vede k pozitivnějšímu pohledu na jiné.

Gordon Allport formuloval v roce 1954 tzv. kontaktní hypotézu, která se později rozvinula do jedné z nejvlivnějších sociálně psychologických teorií 20. století. Setkávání příslušníků různých společenských skupin může podle ní za určitých podmínek vést k odbourávaní předsudků a zlepšování vztahů mezi skupinami lidí.

Inspirací se Allportovi staly studie z období druhé světové války, které dospěly k tehdy překvapujícím zjištěním. Navzdory segregační politice americké armády bojové podmínky vyžadovaly, aby vojáci bílé barvy pleti působili ve stejných jednotkách jako afroameričtí vojáci. Výsledkem byly mnohem pozitivnější postoje k lidem afroamerického původu u vojáků bíle pleti, kteří se s afroamerickými kolegy setkávali, než u vojáků bílé pleti, kteří se do kontaktu s Afroameričany nedostali. K podobným výsledkům dospěly také studie z oblasti námořnictví, desegregovaného bydlení nebo z univerzitního prostředí.

Kontaktní hypotéza navrhovaná Allportem zdůrazňuje několik podmínek, které by měly být splněny, aby to vedlo ke snižování předsudků. Setkávající se by měli mít ve společnosti přibližně stejné postavení, měli by spolupracovat a sledovat stejné cíle. Pozitivní dopad takového kontaktu je dále zesilován institucionální podporou, tj. ze strany zákonů nebo zvyků.

Shrnutím výsledků více než padesátiletého výzkumu američtí badatelé Pettigrew a Troppová potvrdili, že kontakt mezi lidmi z různých skupin předsudky skutečně redukuje. Ve své studii také prokázali, že kontakt funguje i bez nutnosti splnění podmínek navrhovaných Allportem. Když však tyto předpoklady splněny jsou, kontakt zlepšuje postoje k nečlenským skupinám ještě efektivněji.

Myšlenka teorie meziskupinového kontaktu je zakotvená v mnoha politických strategiích ve světě. Konkrétní kroky ke zlepšení vztahů mezi etnicky, rasově nebo nábožensky se lišícími skupinami lidí byly úspěšně uplatněny při tvorbě speciálních opatření například ve Spojených státech, v Severním Irsku, Izraeli nebo Jižní Africe. Jde o vzdělávací programy, vyjednávací techniky, studentské výměnné programy nebo rodičovské kurzy, které byly sestavovány na základě výzkumných zjištění o optimální podobě kontaktu.

Autorka působí na Katedře psychologie FSS MU.

 

Hlavní novinky