Mladá biochemička sbírá ceny za vývoj nanoléčiv

Absolventka Masarykovy univerzity Michaela Fojtů zkoumá, jak léčivo dopravit přímo k nádorovým buňkám.

Michaela Fojtů je absolventkou Přírodovědecké fakulty MU, doktorát si poté udělala na Lékařské fakultě MU.