Za problémy dětí můžou vždy rodiče

Ředitel dětského domova Daniel Kusý zbavuje ústavní péči o nezletilé některých mýtů.

Za svoje působení v roli vychovatele a ředitele zažil Daniel Kusý asi sto dětí.