Aktuality z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Při hodnocení diplomových prací se posuzuje zvládnutí vybraného tématu, aplikace patřičných metod, jazyk a styl, zacházení s odbornou literaturou i dodržování bibliografických norem. Posuzovatelé však většinou opomíjejí jednu zdánlivě okrajovou složku, a to poděkování. Dříve bývala dosti stručná, málo osobitá, stereotypní. Studenti tyto formulace často opisovali od svých předchůdců a zjevně jim nepřikládali velkou váhu. Dnes to berou jinak a svá díkůvzdání mnohdy pojímají velmi invenčně.

AnotaceVajda

MgA. Michal Vajda nepatří mezi typické akademiky. Vedle vyučování na katedře hudební výchovy na pedagogické fakultě je totiž jeho zásadním úkolem vést Pěvecký sbor Masarykovy univerzity. Každý týden se dvakrát po třech hodinách schází s šedesáti studenty-zpěváky, které za posledních sedm let existence sboru dokázal dovést k výkonům, díky kterým patří mezi amatérskými smíšenými sbory do evropské špičky.

AnotaceSlachta

Robert Šlachta nepatří mezi typické absolventy pedagogické fakulty. Vystudoval na ní dálkově sociální pedagogiku v době, kdy pracoval v Národní protidrogové centrále. Předtím působil i u zásahové jednotky. Dnes je ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. „Svoje vzdělání využívám pořád,“ říká Šlachta.

Image

Černá linka – základní prvek kresby i nová galerie na pedagogické fakultě

Nejdříve to byla obyčejná chodba, později ji povýšili na Chodbu – galerii. Jenže takový název nejspíš nese několik stovek galerií na různých školách a fakultách po celé České republice. Dnes se tento prostor, kde budou vedle studentů či učitelů katedry výtvarné výchovy vystavovat i umělci nebo studenti jiných škol, jmenuje Galerie černá linka.

Image

Současný děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Josef Trna povede fakultu i další čtyři roky. Rozhodl o tom akademický senát fakulty, který ho nadpoloviční většinou hlasů 16. listopadu potvrdil ve funkci. Pokud bude děkan Trna jmenován rektorem, zahájí své druhé funkční období 1. února 2011.

Strana 17 z 17