Přejít na hlavní obsah

České země v "dlouhém" 19. století (1790-1918)

V roce 2004 pořádala katedra historie PdF MU v Brně už posedmé odborně-historický seminář určený pro učitele dějepisu na ZŠ a SŠ, studenty a další zájemce o historii. Následně vydaný sborník je tvořen příspěvky jednotlivých přednášejících, kteří se ve vymezeném období zabývali nejrůznějšími tématy z našich dějin. Tak se můžeme seznámit s vývojem českých a německých politických stran, s úlohou slovanské vzájemnosti při procesu vytváření novodobého českého národa, s osobností Františka Palackého, secesním uměním, proměnami životního stylu české společnosti a  událostmi v Brně v době slavkovské bitvy. Ve sborníku nechybějí ani příspěvky od členů katedry historie PdF MU, které pojednávají o českém vystěhovalectví, problematice česko-německých vztahů v letech 1848-49 a o stavu řeholních institucí v českých zemích po josefínských reformách. Je zde rovněž představena možnost využití hraného historického filmu ze sledovaného období v dějepisné výuce.


Mihola, Jiří (ed.): České země v „dlouhém“ 19. století. (1790-1918). Brno, MU 2005. 79 s. Náklad 110 výtisků. Cena neuvedena.

Image