Přejít na hlavní obsah

Projekt UNIS pomůže špičkovým sportovcům při studiu

Nový stipendijní program podpoří studenty, kteří reprezentují školu nebo ČR ve vrcholových soutěžích.

Díky projektu ministerstva školství si můžou o finanční pomoc požádat čeští studenti MU, kteří reprezentují školu nebo Českou republiku na vrcholových akcích a soutěžích.

Ministerstvo stipendijní program UNIS oficiálně představilo v polovině září. Letošní sběr žádostí o finanční podporu už je ale druhý, ten první, zimní, sloužil hlavně na otestování celého systému. Cílem programu je vytvořit takové podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích.

„Projekt částečně vnímám jako splacení dluhu vůči sportovcům, jejichž ambice nekončí na cílové čáře závodu, ale chtějí vstupovat do další etapy svého života s vysokoškolským diplomem. Podmínky pro skloubení těchto aktivit nebyly v minulosti v dobré kondici. Chyběla podpora jak ze strany samotných škol, tak cílená finanční pomoc samotným studentům,“ popsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Stipendia na MUNI: 44 podpořených

Do projektu se v pilotní fázi zapojilo 359 sportovců z 21 veřejných vysokých škol ze 13 měst po celé České republice. Z Masarykovy univerzity získalo stipendia ve výši od pěti do 15 tisíc korun měsíčně hned 44 reprezentantů. Podrobnosti o něm, stejně jako všechny důležité termíny, najdou zájemci na webu.

Podpora v rámci projektu UNIS je rozdělena do dvou oblastí, jednak jde o přímou finanční pomoc studentům prostřednictvím Stipendijního programu MŠMT, který administruje Vysokoškolské sportovní centrum Victoria.

Druhá část podpory pak míří na vysoké školy prostřednictvím dotačního neinvestičního programu ministerstva školství, který je určen na koordinaci a servisní podporu vybraných studentů a na organizační zajištění rozvoje a podporu vysokoškolského sportu na veřejných vysokých školách.

V praxi to znamená, že studenti nejenže dostávají peníze, ale na každé škole mají také tutory, kteří jim pomůžou s případnými komplikacemi, jež při kombinování školy a sportovní kariéry nastávají.

Podmínky pro zařazení do projektu jsou jak formální, tak výkonnostní

Stipendia jsou určená sportovcům ve věku 18 až 26 let, kteří jsou studenty Masarykovy univerzity, českými občany, závodí na výkonnostní nebo vrcholové úrovni a přitom nejsou zařazeni v jiném resortním sportovním středisku (pod ministerstvem vnitra nebo obrany).

Sportovce navrhují vysoké školy a schvalují sportovní svazy. Zařazení je vždy na jeden rok, po roce se opět posuzuje jak výkonnost, tak splnění ostatních podmínek. „Překvapilo nás, jak velký je o projekt zájem jak ze stran vysokých škol, tak svazů a samozřejmě samotných studentů,“ doplnila Lenka Kovářová, ředitelka Victoria VSC.

Duální kariéra jako dlouhodobý problém

Při bližším sledování situace v České republice se ale není co divit. Už ze tři roky starého výzkumu Zory Svobodové, dnes vedoucí Centra univerzitního sportu MU, vyplynulo, že vrcholoví sportovci se jen složitě srovnávají s koncem svojí aktivní kariéry. Často jim další uplatnění po kariéře nedává smysl nebo ani neví, jaké by měli zvolit, protože se na žádné jiné systematicky nepřipravovali – například na vysoké školy mířilo hlavně v minulosti jen malé procento z nich.

Podle Svobodové navíc donedávna různé typy pomoci sportujícím studentům existovaly, ale byla to dost individuální záležitost, která se odvíjela od praxe na jednotlivých fakultách a školách. Někde mají sportovců víc, a tak jsou zvyklí, že mají specifické potřeby, jinde méně, a tam to mají sportovci složité.

„Problém je i v tom, že péče o tento typ studentů není zahrnutá v žádných strategických dokumentech, proto ta odlišná praxe,“ podotkla Svobodová. Na všechna tato témata by se mělo proto ministerstvo školství ve spolupráci s Národní sportovní agenturou a také samotnými školami do budoucna ještě víc zaměřit.

Hlavní novinky