Přejít na hlavní obsah

MUNI nabízí cvičení nejen studentům, ale i zaměstnancům a dětem

Přestože je podzimní semestr online, tělesnou výchovu můžou lidé absolvovat z domova. 

Zora Svobodová při online cvičení v tělocvičně Pod hradem.

Lektoři Centra univerzitního sportu (CUS) Fakulty sportovních studií MU rozšířili online výuku tělesné výchovy, která je na MU povinnou součástí studia pro všechny studenty, o lekce online cvičení pro zaměstnance a nyní i pro děti zaměstnanců univerzity.

V běžném rozvrhu se do povinného tělocviku, v rámci kterého nabízí CUS výběr z více než 85 sportů, registruje každý semestr přibližně 4 500 studentů. Po uzavření tělocvičen a zrušení výuky v jarním semestru zajistili lektoři CUS, za vydatného přispění kolegů z odborů poskytující IT podporu, výuku online. V tom pokračují i v podzimním semestru. Registrováno je nyní 3500 studentů a díky zapojení externích lektorů nabízí CUS 65 seminárních skupin - 60 online a 5 outdoorových aktivit pro individuální plán. Čtyři lekce jsou navíc vyučovány v anglickém jazyce.

Zatímco online sportování se pro studenty stalo pevnou součástí rozvrhu, cvičení pro zaměstnance má za sebou necelý měsíc. A ohlas mají tyto hodiny velice pozitivní. „Přímo v online hodině, v chatu lekce nebo i neoficiální „ústní poštou“ se k nám dostávají pochvaly a informace, že zaměstnanci jsou spokojení. Samozřejmě jsem si vědoma toho, že naší nabídky využívají převážně ti, kteří rádi cvičí,“ říká vedoucí CUS Zora Svobodová.

Zaměstnanci se mohou přihlásit do devíti lekcí. Nejoblíbenější cvičení jsou Body and Mind, tedy aktivity rozvíjející nejen tělo ale i duši. Lekce Jogalates, Správné držení těla, nebo Pilates měly v prvních hodinách téměř stovku přihlášených. Bonusem v nabídce pak jsou lekce specifických sportů, u kterých je potřeba nejen zkušenost, ale i vybavení. I ty – Spinning nebo SM systém - mají okolo dvacítky příznivců. A do úplné novinky – Tréninku pro děti zaměstnanců – se v první lekci zapojilo osmnáct dětí.

Online cvičení pro děti zaměstnanců v režii lektorů CUS.

„Počty zapsaných do jednotlivých lekcí neodráží přesně počet těch, kteří pak opravdu cvičí. V případě online cvičení to ale vlastně není podstatné. Lektor stejně cvičí pro jednoho až tři sta připojených a zaměstnanci mají svobodnou volbu, kdy se zapojit,“ připomíná Svobodová.

Cvičení pro děti ve věku 6 – 14 let má napomoci dětem udržet pohybové aktivity v době, kdy výuka na základních školách probíhá distančně. Díky odborně vedenému navíc jejich rodiče získají návod, jak s dětmi cvičit správně. „Tuto lekci jsme mohli nabídnout především proto, že mezi zaměstnanci CUS jsou rodiče a zároveň zkušení lektoři v oblasti tréninku této věkové kategorie. Trénink je přizpůsoben dětem, které mají zkušenost se sportovní aktivitou nejen v tělesné výchově ve škole, ale i těm, kteří ji mají právě jen ze školního tělocviku. Bohužel tuto hodinu nemůžeme nabídnout vícekrát v týdnu, protože přenos cvičení probíhá ze dvou tělocvičen Pod hradem a rozvrh máme v podstatě plný,“ dodává Svobodová.

Provádět cvičení online bez kontaktu se sportovci je ale náročné nejen na organizaci, ale i po fyzické a psychické stránce pro lektory. Když jsou totiž v tělocvičně sami, nemají vizuální kontrolu, zda to, co cvičenci předvádí je v pořádku, zda zvládají, jak na lektora reagují. Navíc musí být na sto procent fyzicky aktivní, při cvičení stále mluvit a ještě zvládnout technické překážky, jako umístění mikroportu nebo propojení hudby.

„Vším co umíme, chceme podpořit všechny cvičící, zvládnout tuto nelehkou situaci a projít tímto obdobím aktivně s cílem zlepšit fyzickou i psychickou odolnost. Pohyb je prostředek předcházení a řešení nadváhy a obezity. Pokud bude naše fyzická kondice na vysoké úrovni a budeme zdravotně zdatní, tak v případě onemocnění se s ním daleko lépe vypořádáme a rekonvalescence může být rychlejší,“ odpovídá Zora Svobodová na otázku, proč online aktivity CUS v tak velkém měřítku organizuje a za sebe dodává: „Ke sportování neodmyslitelně patří i osobní výzvy. Současná situace takovou výzvou určitě je a zároveň má mnoho benefitů. Ať z pohledu fyzické kondice, kdy se po čtyřech týdnech online výuky sama cítím velice dobře, nebo z pohledu mentální kondice, tedy učení se využití nových technologií. To vše naplňuje cíl být aktivní.“

Online cvičení pro děti zaměstnanců v režii lektorů CUS.

Hlavní novinky