Přejít na hlavní obsah

Na Masarykovu univerzitu se snaží dostat šerm

Hlavní trenér šermu Sokola Brno I, asistent na Katedře pedagogiky sportu Fakulty sportovních studií MU a také doktorand Michal Roček si od šermu a každodenních povinností čistí hlavu na kole.

Michal Roček působí jako asistent na Fakultě sportovních studií MU.

Šerm je sice olympijským sportem, ale na Masarykově univerzitě se do kursů šermu studenti přihlásit nemohou. A právě to by chtěl změnit Michal Roček.

„Zatím máme za sebou představení šermu na Fakultě sportovních studií MU a semestrální individuální výcvik, ale do osnov se nám zatím šerm zařadit nepodařilo,“ přiznává hlavní trenér Sokola Brno I, do jehož týmu patří i bronzový olympijský fleretista Alexander Choupenitch a také studenti MU zařazení ve stipendijním programu podpory sportovců studujících vysoké školy UNIS.

Jednou z cest, jak dostat šerm na Masarykovu univerzitu, by podle Ročka mohla být výuka v anglickém jazyce, nabídnout tento kurs zahraničním studentům. Šerm je totiž v zahraničí více populární než v České republice, kde členskou základnu tvoří přibližně 1700 závodníků, trenérů a rozhodčích.

Michala Ročka zaujal šerm až na univerzitě.

Michala Ročka šerm zaujal až na vysoké škole. Předtím se věnoval bojovým sportům a atletice a právě tyto sporty mu v jeho začátcích u šermu moc pomohly.

„Začátek nebyl jednoduchý, ale díky průpravě ve sportech, kterými jsem prošel dřív, jsem se dokázal rychle zorientovat. Zároveň tím, že jsem začal se šermem později a bylo jasné, že ze mě úspěšný závodník na mezinárodní scéně nebude, se začala formovat moje trenérská dráha. Zajímaly mě trenérské procesy, technika, to, jak předávat zkušenosti dál a jak realizovat vše naučené na tréninku a v závodě,“ popisuje svoji cestu k povolání trenéra šermu bývalý medailista z republikového šampionátu a v současnosti tatínek tří dětí.

Zlepšit své trenérské kompetence chce i ve své doktorské práci s názvem Mezinárodní perspektiva vzdělávání trenérů šermu. Zabývá se v ní právě vzděláváním trenérů s cílem odhalit slabé stránky českého šermu v porovnání s mezinárodním prostředím a navrhnout jejich posílení.

Michal Roček je hlavním trenérem šermu v Sokolu Brno I.

V Sokole Brno I se stará o děti v přípravce až po seniorské závodníky. „V současné době dáváme důraz hlavně na dvě zbraně, a to fleret a šavli. Snažíme se co nejvíce pracovat s mládeží a doufáme, že Saša Choupenitch bude mít v Brně pokračovatele,“ říká s tím, že díky úspěchu Choupenitche na olympiádě je zájem o šerm větší než v předchozích letech a i pár velkých nadějí oddíl má.

„Třeba Lev Holý byl loni na jednom z největších žákovských světových turnajů třetí nebo Matyáš Cacek je mistr republiky a byl úspěšný i v kadetské kategorii na mistrovství světa.“

Přestože Masarykova univerzita kurs šermu nemá, úspěšní čeští šermíři, mistři republiky a členové reprezentačních týmů na jejích fakultách studují. Akademickým mistrem republiky je například Tomáš Potůček, který studuje program Management sportu a šerm byl součástí i Dne absolventů na Fakultě sportovních studií MU.

Hlavní novinky