Přejít na hlavní obsah

Sportovní fakulta slavila 20 let s mistry světa i olympioniky

S odborníky a veřejností, ale hlavně s těmi, které sport provází životem, si Fakulta sportovních studií MU připomněla dvacet let od svého založení.

Jiřího BJP Procházky na autogramiádě na fakultě sportovních studií.

Akce nazvaná OPEN SPORT FESTIVAL, kterou fakulta pořádala o víkendu v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice, byla nejen připomínkou historických milníků, ale také okénkem do současného dění na fakultě. 

Setkání absolventů, široká nabídka tradičních i netradičních pohybových aktivit a soutěží, autogramiáda absolventů, mistrů světa Jiřího BJP Procházky, Tomáše Hrona a trojnásobného olympijského medailisty Ondřeje Moravce představovaly jen střípky z aktivit, které byly na fakultě sportovních studií k vidění. Otevřeny byly také sportovní laboratoře, konzultace poskytoval také fyzioterapeut. 

„Osobně jsem si při rekapitulaci oslav uvědomil, jak rozvětvenou, progresivní a perspektivní rodinu současná fakulta sportovních studií představuje. Jsem vděčný, že jsme s fakultou již dospěli a můžeme pod křídly Masarykovy univerzity dále růst a prospívat,“ uvedl děkan fakulty Jan Cacek. 

Zřízení fakulty vyšlo z tradic sportovně-tělovýchovného vzdělávání v Brně, jehož nositelem byla od roku 1922 Masarykova univerzita a následně od roku 1946 její pedagogická fakulta. Mezi lety 1962-1978  vyučovala tělesnou výchovu formou dálkového studia filozofická fakulta. V roce 2002 měla nově vznikající sportovní fakulta za cíl pojmout studium sportu v jeho nejširších souvislostech a poznatky předávat nejen studentům, ale také veřejnosti. Vznikly katedry kinantropologie, společenských věd, sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy, sportovní edukace a sportovních aktivit. Prvním děkanem fakulty byl Michal Charvát.

Hlavní novinky