Přejít na hlavní obsah

Akce Sport dětem motivovala k radosti z pohybu

Přibližně dvě stě dětí v doprovodu dospělých prožilo aktivní neděli 10. března v kampusu Masarykovy univerzity v brněnských Bohunicích.

Sport dětem v kampusu Masarykovy univerzity.

Hlavní organizátorkou prvního ročníku akce Sport dětem byla studentka medicíny Milka Latinović, která akcí chtěla u dětí předškolního a školního věku probudit lásku ke sportům a edukovat je i jejich doprovod o zdravém životním stylu. „Naučit se pohyb a sport je něco, co potřebujeme do našeho života. Přeji si, aby se takový den opakoval i častěji než jednou za rok a účastníci si odnesli do života chuť sportovat,“ zaznělo z úst děkana lékařské fakulty Martina Repka při zahájení.

Pro děti bylo ve čtyřech tělocvičnách připraveno třináct stanovišť s různými sportovními aktivitami, během kterých na ně dohlíželi zkušení dobrovolníci z fakulty sportovních studií a lékařské fakulty. Účast v každé disciplíně si malí sportovci zaznamenávali na letáček s mapou. Pro ty, kteří prošli všemi stanovišti, byly připraveny odměny od sponzorů akce. Speciální dárky pak čekaly na děti z brněnských dětských domovů. „Jsme rádi, že dnes můžeme akci zprostředkovat i těmto dětem. Nachystali jsme pro ně speciální balíčky obsahující volné vstupy na různá sportoviště – na plavání i bruslení. Šťastlivec může najít také hodnotný poukaz na únikovou hru,“ podotkla Milka Latinović.

Sport dětem v kampusu Masarykovy univerzity.

V hale úpolových sportů si v rámci gymnastiky mohli účastníci vyzkoušet dopady, odrazy, kotouly, hvězdy a odvážlivci i přemet. Dále na ně čekalo balanční stanoviště, karate a další bojová umění nebo cheerleading. Poslední zmíněné disciplíně, sportovnímu cheerleadingu neboli roztleskávání, se věnuje Marie, která zatím studuje střední školu a na akci vypomáhala kamarádce: „Ukázkou lidských pyramid předvádíme, že cheer není jen o roztleskávání na zápase a pompomech, ale o zpevnění celého těla,“ představovala svou práci na stanovišti.

Prostory pohybového sálu patřily šermu provozovanému Sokolem Brno a Akademii bojových umění MOON. Aktivity blíže popsal student fakulty sportovních studií Vít: „Děti skáčou jednoduchého panáka a na žebříku trénují skipping. Na druhé straně se zájemci učí základy šermu, nachází se tam i terč, který ověří jejich přesnost a pohotovost.“

Sport dětem v kampusu Masarykovy univerzity.

Parkour zastoupený brněnskou In Motion Academy, střelba z luku a iniciativa Sport pro všechny s Emilem našly zázemí v univerzální tělocvičně. Díky Emilovi si děti na basketbalových invalidních vozíčcích vyzkoušely, jaké to může být sportovat s handicapem. Právě tato část programu byla mezi tázanými návštěvníky označována za vůbec nejoblíbenější. Třeba malým Jonášem a Klárou, jejichž maminka si stejně jako oni akci nemohli vynachválit: „Nemůžu je dostat domů, a to jsme tu od rána,“ dodala s úsměvem.

Sport dětem v kampusu Masarykovy univerzity.

Ve velké hale míčových sportů se představovaly tři organizace – Volejbalový klub Královo Pole, Basket Brno a Korfbal Brno. „Korfbal je poměrně méně známý holandský národní sport. Jedná se o mix basketu a házené. Hází se na koš a s míčem se nechodí, ale nahrává. Unikátní je, že korfbal je smíšený. Výhodou je, že stačí pohyblivost a láska ke sportu, není potřebná výška,“ přiblížila svůj sport trenérka korfbalu Lucie.

Akce se setkala s velmi pozitivními ohlasy. Maminka tří dětí Jarka, která je zároveň absolventkou fakulty sportovních studií, ohodnotila Sport dětem jako velmi přínosný: „Rozvoj pohybu je u dětí důležitý, stejně tak je ale důležité děti s různými sporty seznámit. Nabízí se tady široké spektrum pohybových aktivit, které jsou zároveň velmi dobře odprezentovány.“

Edukační stánky se zaměřovaly na zdravý styl života. „Určitě bych upozornila na nutriční terapeuty, kteří se zapojili již do nákupu nabízených potravin a časově náročného plánování. Jsou zde celý den, chystají jídlo a poučují lidi, jak správně jíst. Sport bez správné stravy by nebyl tak efektivní,“ poukázala na důležitost nutričních terapeutů Latinović.

Na stáncích spolupracovaly studijní programy lékařské fakulty. Lidem dále pomáhaly studentky dentální hygieny. „Bavíme se s dětmi o tom, kdy a jakou technikou si čistit zuby. Po nácviku za odměnu rozdáváme kartáček, pastu nebo návod na správné čištění, aby si to, co se zde naučí, odnesly domů,“ uvedla Šárka, jedna z budoucích dentálních hygienistek.

Sport dětem v kampusu Masarykovy univerzity.

V této části akce byla věnována pozornost také první pomoci a prevenci rakoviny děložního čípku. V neposlední řadě se v nemocnici pro medvídky děti na plyšovém kamarádovi učily rozpoznávat orgány v těle.

Především pro dospělé publikum byl připraven workshop první pomoci a přednášky na téma suplementů ve sportu nejen u dětí s přednostou Fyziologického ústavu Petrem Babulou a benefitů sportování z pohledu psychologie s Petrou Pačesovou z Katedry tělesné výchovy a společenských věd fakulty sportovních studií. V poslední přednášce se pozornost zaměřila také na stres. Posluchači se dozvěděli o dnes masivně rozšířeném negativním dopadu psychologického stresu, a to, že pohybem bojujeme proti smutku. „Pohyb je stejně účinný jako farmakoterapie při lehkých a středních depresích,“ upozornila Petra Pačesová.

Sport dětem v kampusu Masarykovy univerzity.

Celá akce je výsledkem impulsu a práce Milky Latinović a jejího týmu. Na programu se podíleli i dobrovolníci z organizace pro studenty medicíny IFMSA CZ Brno a další desítky lidí z obou fakult. Nápad vycházel ze zkušenosti hlavní organizátorky, že doktoři častokrát nemají čas ve svých ordinacích děti dostatečně edukovat. Také tím, jak jdou technologie dopředu, děti méně sportují. Na akci se registrovalo okolo dvě stě osmdesáti zájemců a organizátoři se přichystali i na nadlimitní místa. „Všem moc děkuji, bez jejich zapojení by akce nebyla tím, čím byla. Místem pro sport pro všechny,“ poděkovala hlavní organizátorka.

Akce Sport dětem byla zaštítěna děkanem lékařské fakulty Martinem Repkem a děkanem fakulty sportovních studií Janem Cackem. Větrem do plachet byla finanční podpora poskytnuta rektorátem Masarykovy univerzity a Spolkem absolventů a přátel MU.

Sport dětem v kampusu Masarykovy univerzity.

Autorka článku je studentkou fakulty sociálních studií a členkou studentské redakce Magazínu M. 

Hlavní novinky