Přejít na hlavní obsah

Fakulta sportovních studií pořádala konferenci Sport a kvalita života

anotace_upravena_Juranek_konference_FSpS_resize_resize.jpgTřetí mezinárodní konference Fakulty sportovních studií MU se uskutečnila ve dnech 10. a 11. listopadu 2005 v areálu Brněnských veletrhů a výstav (BVV). Odborná témata konference odpovídala vědeckému zaměření FSpS na kinantropologii (věda o pohybu člověka). Přednášky rozdělené do sekcí, jejichž jednání probíhalo současně ve třech sálech, představovaly velmi široké spektrum pohledů na pohybovou aktivitu člověka, která by měla přispět ke zlepšení kvality jeho života.

Konference byla organizována ve spolupráci s Českou kinantropologickou společností a Českou společností tělovýchovného lékařství. Záštitu nad ní převzal rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. Konference také nalezla vhodné propojení se současně probíhajícím veletrhem „Sport Life“ a její účastníci měli na tuto výstavu volný vstup. Finančně konferenci podpořil Višegrádský fond.

Na jednání vystoupilo 109 českých, ale i 32 zahraničních expertů z Litvy, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska, Slovinska a Wallesu. Výsledky svojí práce zde prezentovali prostřednictvím 97 přednášek a 21 posterů. Konference byla také místem setkání kolegů z ostatních českých a slovenských sportovně zaměřeních fakult – z Olomouce a Prahy, Bratislavy a Prešova. Mezi hosty se objevil i hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, předseda Českého svazu tělovýchovy a sportu Vladimír Srb, místopředseda Českého olympijského výboru František Dvořák, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství Luboš Hrazdira, děkan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislavě Dušan Kutlík nebo náměstek generálního ředitele Brněnských veletrhů a výstav Jaroslav Hloušek.

Účastníky konference pozdrail i hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek.
Účastníky konference pozdrail i hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek.


Úvodní přednáška Michala Charváta a Marie Blahutkové z FSpS „Wellness programy pro zdraví“ vyzdvihla význam sportovních pohybových aktivit v životě člověka a společnosti. V následující přednášce Petra Jansy a Jana Kocourka z FTVS UK „Sport a jiné pohybové aktivity české dospělé populace“ byly nastíněny sociologické problémy sportu a provedena pojmoslovná analýza výrazů životní styl, životní způsob a kvalita života. Autoři prezentovali výsledky svého bádání v širokém vzorku naší populace, v otázkách postojů k rodině a společnosti, ke sportu, v otázkách denního režimu a sportovní aktivity. Děkan Pedagogické fakulty v Kopru ve Slovinsku Rado Pišot ve své přednášce o vztahu mezi fyzickou aktivitou, životním stylem a kvalitou života dětí a mládeže pojednal o celém souboru otázek, na které pedagogická a kinantropologická veřejnost v současné době hledá odpovědi.

Součástí konference byl i společenský večer s bohatým občerstvením, přátelským posezením a tanečkem při cimbálce Šmitec ve vinárně u Královny Elišky. Již v průběhu konference účastníci vyjadřovali svoji spokojenost s konferencí a vyslovili přání setkat se v Brně i v příštím roce.

Jan Novotný
docent na katedře sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy FSpS

Hlavní novinky