Přejít na hlavní obsah

Týden studentky: Od paragrafů před objektiv

Michaela Kurková studuje právo a k tomu evropská studia. Nárazově navíc zvládá i svůj velký koníček – modeling.

Kvůli náročnému studiu vyráží Michaela na přehlídková mola vyráží méně, než jak tomu bývalo dřív. „Škola je moje priorita a koníčky musí stranou,“ říká.

Na otázku „Co je na právech nejtěžší?” odpovídá mírně ironickým smíchem: „Dokončit je.” Michaela Kurková studuje třetím rokem na Právnické fakultě MU. K tomu si navíc přidala jako druhé studium evropská studia na Fakultě sociálních studií MU.

Překvapený zůstane ten, kdo nadanou, vytrvalou a houževnatou studentku zastihne v jejím volném čase na přehlídkovém mole. Modeling je totiž její velký koníček.

Na svou domovskou fakultu nedaleko Konečného náměstí dochází tři dny v týdnu. „Některé přednášky musím kvůli výuce na fakultě sociálních studií bohužel vynechat. Účastním se tedy především seminářů. Ty jsou nejdůležitější, čemuž odpovídá i příprava,” popisuje studentka.

„Každý týden máme přesně stanovené téma a toho se týká i přibližně desetistránková příprava, kterou musím odevzdávat. Vyučující zadá otázky zaměřené na určitou právnickou problematiku a její aplikaci na nějakém konkrétním případu. Musím si k nim nejprve dohledat teoretický základ v učebnicích, právních předpisech a takzvaných komentářích. Na základě toho se pak pokusím případ vyřešit,” odhaluje svou týdenní rutinu.

Rozvrh jako loterie

Mezi nejtěžší předměty podle Michaely patří obchodní právo, trestní právo, které na ni čeká v dalším semestru, či civilní proces.
„O obtížnosti zkoušek rozhoduje, jestli je daný kurz jednosemestrální nebo vícesemestrální. Na každou z nich si musím projít danou právní úpravu, zákon po zákonu. Skripta k nejtěžším předmětům čítají i přes sto stran. Vstřebat je mi trvá několik dní. Samozřejmě plus příprava během semestru. Bez té bych se neobešla,” líčí zkouškové období.

Předměty na fakultě sociálních studií jsou pro ni prý jednodušší. „Ani na jednom z oborů si ovšem nedovolím zkoušku opakovat. Každou musím napsat na první pokus. Kdybych na první termín neuspěla, rozhodí mi to celý zkouškový plán a hrozí komplikace,” upozorňuje studentka.

Aby svoje každotýdenní pendlování mezi Veveřím a Joštovou zvládla, musí si umět svůj čas dobře zorganizovat. „Rozvrh je naprosto klíčový. Jeho sestavování, při kterém mi bude kolidovat co možná nejméně předmětů, nesmím na začátku semestru podcenit,” vysvětluje.

Je to docela loterie. „Na právnické známe časy vyučování mnohem dříve dopředu než na druhé fakultě. Každý půlrok se tak potýkám se situací, kdy svůj perfektně sestavený plán seminářů a přednášek na právech musím kompletně překopat kvůli výuce na fakultě sociálních studií, jejíž rozvrh se zveřejňuje mnohem později. Párkrát jsem proto musela žádat o přeřazení do jiné seminární skupiny, protože se mi kryly dva předměty na dvou různých fakultách,” líčí strasti dvojího studia.

O tom, že půjde studovat práva, byla rozhodnutá už dávno. Začít k tomu ještě druhé studium na jiné fakultě se ale rozmyslela na poslední chvíli. Vícero podanými přihláškami si pojistila, aby byla na vysokou školu přijatá.

„Využila jsem toho, že jsem psala národní srovnávací zkoušky SCIO, když jsem se hlásila i na ostatní právnické školy po republice. Ty akceptovali rovněž na fakultě sociálních studií, a tak jsem si podala přihlášku i tam. Po doporučení kamarádky jsem zvolila kombinaci evropských studií a žurnalistiky,” vypráví.

Po přijetí na brněnská práva si řekla, že by se jí studium na dvou fakultách mohlo jednou vyplatit. „Na úvodních přednáškách na žurnalistice jsem ale zjistila, že to není nic pro mě, a na poslední chvíli jsem si proto požádala o přestup na jednooborová evropská studia,” vysvětluje, jak se k dvojímu studiu dostala.

Molo koníčkem je i zůstane

Mezi její dlouholeté záliby patří modeling. Není žádným nováčkem, protože se v této branži pohybuje už od svých 14 let, a nadšení ji neopustilo dodneška. „Nejvíce se věnuji fotomodelingu, který dělám hlavně pro zábavu. Na přehlídkách předvádím oblečení, například svatební šaty. Občas se objevím i v reklamě. Ty poslední propagovaly galanterní zboží a cvičicí stroje,” vypočítává své zkušenosti.

V současnosti kvůli náročnému studiu práv na přehlídková mola vyráží méně, než jak tomu bývalo dřív. „Najít si čas na přehlídky je čím dál těžší. Škola je moje priorita a koníčky musí stranou. Většinou se mi podaří si na ně vyhradit nějaký čas po zkouškách, než zase začne další semestr. Zlaté období je pro mě únor, který se teď blíží,” směje se Michaela. Že by se jednou modeling stal i její prací na plný úvazek, ale vylučuje. „Za modelku jsem se nikdy nepovažovala. Je to pouze hobby a tak to i zůstane,” říká rozhodně.

Plán? Stáž v Evropské unii

Nabyté právnické vědomosti už dokonce uplatňuje v praxi. „Fakulta vyžaduje, abychom splnili dva semestry odborné praxe. Dostala jsem se do jedné advokátní kanceláře v Opavě, odkud to mám kousek domů. Je to cesta, jak přičichnout k reálnému právu a zároveň se připravit na to, co mě jednou čeká,” říká Michaela. „Za pár let po dokončení studií bych se ráda viděla v nějaké zaběhlé advokátní kanceláři,” líčí svoje plány do budoucna.

Plánuje také vycestovat do zahraničí. „Láká mě stáž v evropském parlamentu nebo u Soudního dvora Evropské unie. Mohla bych tak zužitkovat svůj druhý obor na fakultě sociálních studií, který podle všeho letos dokončím. Když by to nevyšlo, vyrazila bych pracovní uplatnění hledat do své vysněné Francie. Na to ale budu muset z vrstvy prachu oprášit svou středoškolskou francouzštinu,” uzavírá s úsměvem.

Hlavní novinky