Přejít na hlavní obsah

Jak se úspěšně vydat do dalšího semestru?

Jaké chyby se dělají nejčastěji? A na co dát pozor na začátku a na co na konci každého semestru?

Potřebujete se přehoupnout do dalšího kola svého studia? Na první pohled to vypadá, že vám stačí pár tipů na konec semestru, nicméně pracovat na tom je třeba už od jeho začátku. Dobrá zpráva je, že pokud si povinnosti ohlídáte, postup pro vás bude znamenat jen klik v informačním systému.

Kde začít? Na začátku

První hodina každé výuky začíná v ostrém tempu. Od vyučujícího se dozvíte, jaká bude náplň předmětu, jaké podmínky je třeba splnit k jeho absolvování, jaká je povolená absence. První dva týdny výuky máte na to, abyste si rozmysleli, jestli chcete v daném semestru předmět absolvovat, a v případě, že ne, můžete si ho ještě zrušit ze zápisu předmětů. Řadu informací najdete také v sylabu daného předmětu v katalogu předmětů, osobní setkání má ale vždy přidanou hodnotu.

Co držet v paměti?

Musíte si pohlídat tři věci dané článkem 12 Studijního a zkušebního řádu: dostatečné množství kreditů, předměty, které jste neúspěšně ukončili, a pak samozřejmě to zmíněné kliknutí na žádost o zápis do semestru.

Opakovaný předmět musíte úspěšně ukončit
Nepovedlo se vám zdárně ukončit předmět? Neúspěšně ukončené předměty jsou zapisovány automaticky v nejbližším semestru, kdy je předmět vypsán. A opakované předměty zapsané v aktuálním semestru musíte mít úspěšně ukončené, abyste mohli postoupit do dalšího semestru.

„IS mi automaticky zapsal opakující předmět v prvním možném semestru, kdy byl daný předmět vyučován. Musel jsem si pak hlídat, abych splnil všechny podmínky připuštění ke zkoušce. Na zkoušku jsem pak měl jen jednu možnost opravy, ale tu jsem naštěstí nemusel využít,“ vzpomíná na svou zkušenost student Ekonomicko-správní fakulty MU Michal Červený.

Kdy předmět nemusím opakovat?

Předmět, který si zapíšete jako opakovaný, se de facto stává povinným. Pokud ho plnit nechcete, máte u nepovinných, tedy volitelných předmětů možnost požádat o neopakování prostřednictvím aplikace v ISu (Žádost o zrušení povinnosti opakovat předmět), a to do výše 1/10 minimálního počtu kreditů (například v bakalářském studiu je to až 18 kreditů). Povinných předmětů se to ale netýká a povinně volitelných pouze ve specifických případech. O neopakování předmětu není třeba žádat ihned po skončení semestru, učinit tak ale musíte nejpozději před koncem změn v zápisu předmětů toho semestru, v němž byste předmět opakovali.

Kredity: 20 nebo 45?

Pro studenty je počítání kreditů jednou ze základních disciplín, která si zaslouží jejich pozornost. Zmíněné „nebo“ znamená, že musíte splnit jednu, nebo druhou možnost. Takže pro postup do dalšího semestru potřebujete splnit buď 20 kreditů za aktuální semestr, nebo 45 kreditů za poslední dva semestry.

„Pokud jste například v jednom semestru úspěšně absolvovali předměty za 30 kreditů, v tom následujícím stačí, pokud jich absolvujete 15,“ vysvětluje Jarmila Kafková ze studijního odboru. 

Kdo získá v každém semestru alespoň 20 kreditů, nemusí se dalšími počty vůbec zatěžovat. V případě souběžných studií platí nově tato podmínka pro každé studium zvlášť. Přesnou formulaci najdete v článku 12 ve Studijním a zkušebním řádu.

Požádejte si o zápis do semestru

Pokud máte výše uvedené podmínky splněny, nemělo by zápisu nic bránit. Žádost je možné podat vždy se začátkem zkouškového období. Můžete ji podat i bez ohledu na to, jestli máte splněny podmínky pro postup do dalšího semestru. Žádost se podává elektronicky v ISu. Pokud souběžně studujete ve více studiích, musíte podat žádost v každém studiu zvlášť.

V jakém případě požádat o výjimku

Nesplňujete-li podmínku pro postup do dalšího semestru, můžete si podat na studijním oddělení žádost o výjimku. Její schválení závisí na uvedených a doložených důvodech. Zdravotní i jiné důvody musíte vždy řádně doložit a především podat žádost včas. Pokud student neuvede relevantní důvod, nebude mu výjimka povolena.

Ex post se neberou ohledy na obecná potvrzení od lékaře, na péči o člena rodiny, stěhování, finanční tíseň či rodinné problémy. Překážky ve studiu tohoto typu je nutné řešit ve chvíli, kdy nastanou, tedy bezodkladně, nikoliv až po skončení semestru.

Informační systém studium hlídá

Do ISu se vyplatí chodit pravidelně. „Nebojím se, že bych zapomněl žádost podat. Vždy mi přijde od ISu upozornění. Když si nejsem s něčím jistý, můžu se kouknout taky na harmonogram fakulty,“ říká Michal Červený.

Kromě toho, že se včas dozvíte informace od vašeho vyučujícího a o výuce, systém vás automaticky informuje o řadě důležitých studijních povinností a případně je připomíná. Přehled aktuálních i starších upozornění najdete v sekci Student.

Jaké chyby dělají studenti nejčastěji?

Nevyužívají dostatečně zkouškové termíny: Zkouška sice není od slova zkusit, ale i když nejste na 100 procent připravení, běžte do toho, obzvlášť v případě, že byste do konce zkouškového už nestihli využít některý opravný termín a ten by vám propadl. I v případě, že neuspějete, alespoň zjistíte, co od vás vyučující očekává, a máte možnost se cíleně připravit na další termín.

Časté je také nedodržení termínu pro odevzdání práce: „Prokrastinace může být z psychologického hlediska rizikový fenomén, ale omluva pro nesplnění úkolu v daném termínu to rozhodně není,“ říká Kafková. Pokud práci odevzdáváte e-mailem nebo přes Úschovnu, odevzdejte ji raději s předstihem a hlavně zkontrolujte, jestli je soubor opravdu nahraný/odeslaný.

A zřejmě nejbolavější chyba je odkládání řešení problémů až na dobu, kdy už je pozdě: „Omluvenky, žádost o výjimku či jakýkoliv jiný problém lze vyřešit, pokud se řeší zavčas. Nebojte se zeptat nebo požádat o radu na studijním oddělení, je tady pro vás,“ dodává Jarmila Kafková.

Hlavní novinky