Přejít na hlavní obsah

Průzkum mapování studijních cest má první výsledky a pokračuje druhou vlnou

O přijetí na Muni velmi stálo 68 % respondentů, podání přihlášky na Masarykovu univerzitu pro ně bylo pečlivě uváženou volbou.

Už podruhé se budou výzkumníci z Fakulty sociálních studií a Filozofické fakulty MU ve spolupráci s rektorátním odborem pro strategii ptát studentů prvních ročníků, jak se jim studuje na Muni, jaké volí strategie pro úspěšnou cestu studiem a co ovlivňuje jejich budoucí směřování.

Prosbu o vyplnění dotazníku Na cestě studiem v uplynulých dnech dostali všichni studenti prvních ročníků Masarykovy univerzity, kteří se zúčastnili první vlny dotazování v říjnu a listopadu loňského roku. Do průzkumu se tehdy zapojilo 2 323 studentů všech fakult Masarykovy univerzity, tedy více než třetina oslovených.

Z výsledků mimo jiné vyplynulo, že dvě třetiny studentů se necítí být ještě zcela dospělými, jejich život nejlépe vystihuje tvrzení, že mohou volně vyjadřovat své nápady a názory, a na vysokou školu přichází s motivací navýšit svou pracovní kvalifikaci a kvalitu života.

Jednou z těch, kteří se do dotazníku zapojili, byla také Anna Sádecká, studentka kombinovaného studia na filozofické fakultě, která má zároveň studijní zkušenost s Muni starou deset let, čímž univerzitě nabízí cenné srovnání.

„Je úžasné, jak se zlepšily prostory fakulty. I u vyučujících je vidět pokrok. Také ve studijních materiálech je velký rozdíl, jsou mnohem dostupnější než tehdy. My jsme si tenkrát vše skenovali a následně sdíleli, teď je to výrazně snazší a není třeba mít stres z nedostupnosti materiálů,“ říká k posunu ve studiu.

Své stávající studium na Masarykově univerzitě si většina dotázaných z průzkumu zvolila nejčastěji na základě zájmu o konkrétní obor, jeho zaměření a kvality studia. Pouze 16 % prváků si ke studiu na vysoké školy podávalo jedinou přihlášku (většinou to byli ti z kombinované formy studia). O přijetí na Muni velmi stálo 68 % respondentů, podání přihlášky na Masarykovu univerzitu pro ně bylo pečlivě uváženou volbou.

Nejčastější asociací s Muni se ukázalo být Brno, nejvíce zmiňovanou odlišností od jiných vysokých škol pak prestiž, kvalita výuky, oborová nabídka a přístup ke studentům.

Celkem třetina dotázaných studentů se zúčastnila na začátku semestru adaptačních aktivit, 64 % uvažuje v průběhu svého studia absolvovat pracovní stáž v tuzemsku, 60 % pak plánuje zahraniční studijní pobyt.

„Na rozdíl od jiných dotazníků byl tento mnohem přátelštější a osobnější. Průzkumy mám obecně ráda, zvlášť když se týkají studia. Jsou tam otázky, které bych si sama třeba nepoložila, takže mně samotné to pomáhá víc si věci uvědomit a popřemýšlet nad nimi,“ uvedla k průzkumu jedna z vyplňujících Martina Pavlicová, na kterou se zároveň usmálo štěstí a při závěrečném losování obdržela za vyplnění dotazníku univerzitní mikinu.

Výzkum Na cestě studiem je koncipován jako dlouhodobý, takže umožní sledovat proměnu odpovědí respondentů v čase. Aktuální druhá vlna průzkumu je zaměřená na pocity studentů po prvním zkouškovém období a jejich rodinné zázemí.

„Myslím, že se znovu zapojím, asi není nic, co by mě odradilo. Podle mě by se výzkumníci měli zaměřit hlavně na dojmy studentů ze studia. Já sama jsem vyplnila první dotazník s tím, že to pomůže univerzitě lépe pochopit, jak se tady lidé cítí,“ dodala studentka molekulární biologie a genetiky Paulína Likavcová.

Hlavní novinky