Přejít na hlavní obsah

Mladí právníci uspěli v moot courtu zaměřeném na právo ochranných známek

Jan Dohnal a Lukáš Grodl z Právnické fakulty MU se museli vypořádat se sporem mezi podnikateli, jejichž známky způsobovaly zmatení mezi spotřebiteli.

Lukáš Grodl a Jan Dohnal.

Studenti Právnické fakulty MU Jan Dohnal a Lukáš Grodl se pod vedením Radima Charváta zúčastnili jediného celosvětového simulovaného soudního řízení se zaměřením na právo ochranných známek, které spadá pod právní regulaci duševního vlastnictví. V konkurenci studentů z celého světa nakonec získali páté místo.

Světové finále simulovaného soudního sporu International Trademark Moot Court Competition se odehrálo na konci února v Singapuru, kde ho organizovala International Trademark Association (INTA).

Ochranné známky obecně slouží jejich vlastníkům k odlišení výrobků a služeb od konkurence, aby spotřebitelé měli vždy možnost rozeznat výrobce daného produktu a nedocházelo ke zmatení na straně spotřebitele. Týkat se to může společností jako Coca Cola, Apple a Google, ale třeba také Masarykovy univerzity. Zajímavostí je, že samotné ochranné známky a další nehmotné statky duševního vlastnictví často tvoří podstatnou část hodnoty společnosti.

V letošním roce se studenti museli vypořádat s případem, jehož zadání spočívalo ve vyřešení sporu mezi podnikateli, jejichž ochranné známky způsobovaly zmatení mezi spotřebiteli. Celý případ byl nezvykle situován do odvolacího řízení, v rámci kterého byli studenti postaveni před vyslovené předběžné opatření soudu prvního stupně, které museli za jednu stranu sporu obhájit a za druhou rozporovat.

Ve finálovém ústním kole v Singapuru mělo šanci získat místo jen 24 týmů, a to na základě písemných podání za jednu stranu sporu. Nicméně v rámci kola ústního bylo nutné argumentačně zastupovat obě strany sporu, čímž náročnost celé přípravy v řádu měsíců velmi rostla.

V konkurenci studentů z celého světa se Jan Dohnal s Lukášem Grodlem nejprve probojovali mezi osm nejlepších. „Po těžkém a vypjatém boji jsme se nakonec umístili na pátém místě, to i přes to, že jsme se museli vypořádat s rozdíly mezi kontinentálním a angloamerickým právním systémem. Právní úprava ochranných známek je celosvětově velmi podobná, existují však instituty, které kontinentální právo nezná, a tudíž ani nejsou vyučovány na půdě naší fakulty,“ vysvětlil Jan Dohnal. „Byli jsme tak nucení vystoupit ze své komfortní zóny a ponořit se do problematiky angloamerické úpravy známkoprávní ochrany. Přestože je právo ochranných známek mezinárodně žhavým tématem, v České republice je bohužel stále v plenkách.“

Hlavní novinky