Přejít na hlavní obsah

Českou hlavičku získal mladý matematik z Muni

Tomáš Perutka studuje čerstvě na Přírodovědecké fakutě MU. Oceněná práce se věnovala algebraické teorii čísel.

Hned osm studentů letos získalo ocenění Česká hlavička, které už po dvanácté zamířilo za autory nejlepších vědeckých prací na střední škole. Odborná porota vybírala z desítek nominací ty nejtalentovanější studenty v šesti kategoriích. Jednu z cen získal také Tomáš Perutka, který prvním rokem studuje na Přírodovědecké fakultě MU obecnou matematiku.

Z matematiky je i jeho středoškolská práce, která podle odborného posudku převyšuje nejen nároky na středoškolské studenty, ale překonala by i standardy pro bakalářské práce. Věnoval se v ní užití dekompoziční grupy k důkazu zákona kvadratické reciprocity, což byl podle něj problém vysvětlit i porotcům při prezentaci v rámci SOČ.

Obecně se práce týká algebraické teorie čísel, což je oblast výrazně spojená s šifrovacími algoritmy využívanými například v elektronické komunikaci nebo zabezpečení bankovních účtů. Tomáš studoval na brněnském Gymnáziu na tř. Kpt. Jaroše.

Cenu Česká hlavička převzal v úterý 6. listopadu na slavnostním galavečeru v Brně. Spolu s ním převzali ocenění také studentka druhého ročníku pardubického gymnázia Sylva Neradová, která se věnuje výzkumu enzymů u kvasinek Candida a stala se také první autorkou odborného článku přijatého k publikaci v impaktovaném časopisu. Oceněn byl také Natan Sidej z pražského gymnázia Arabská, který se věnuje přípravě látek, které se dobře vážou na bílkovinu vyskytující se téměř výhradně v nádorové tkáni, což umožňuje lepší zacílení nádoru.

Dalšími oceněnými byla trojice studentů z Gymnázia Plzeň, kteří si postavili zařízení na magnetronové naprašování, které se využívá pro povrchové úpravy materiálů. Ondřej Brichta, Přemysl Čechura a Jan Lüftner jej sestavili z běžných komponent.

Českou hlavičku získal i Jakub Vácha z Gymnázia Soběslav, který se věnoval zkoumání obojživelníků v lokalitě budoucího těžby štěrkopísku a těžařská firma se jeho návrhy na následnou rekultivaci území rozhodla zařadit do potřebné dokumentace.

Poslední oceněný je Tomáš Drábek z pražského Gymnázia Nad Štolou, který se ve své práci věnoval působení československých legionářů v Rusku, konkrétně činnosti Informačně-osvětového odboru, která se starala o kulturní vyžití legionářů a také reprezentaci československého národa.

Hlavní novinky