Přejít na hlavní obsah

Studijní program pro nadané mediky má první absolventy

Sedmkrát za A dnes zaznělo na obhajobách prací prvních absolventů modulu P-PooL, který je určený talentovaným medikům se zájmem o speciální vědeckou přípravu.

První tři obhajující studenti: Marek Hándl, Veronika Puchnerová a Eliška Boženková.

Před šesti lety zahájila Lékařská fakulta MU studijní modul v rámci magisterského programu Všeobecné lékařství, který kombinuje standardní studium medicíny se systematickou experimentální prací studentů. Devatenáct vybraných mladých lidí tehdy začalo studovat Pregraduální Program pro motivované studenty Lékařství čili P-PooL.

Znamenalo to, že k běžné výuce všeobecné medicíny museli absolvovat teoretické i praktické kurzy zaměřené na výzkum. Třináct z původního počtu vytrvalo až do šestého ročníku a prvních sedm pak dnes před komisí obhájilo svou vědeckou práci a všichni odešli s hodnocením A. Dalších šest jejich kolegů to čeká v dubnu.

V České republice unikátní program pro talentované studenty vytvořila fakulta po vzoru zahraničních univerzit. „Systematicky a individuálně se jim věnujeme a vychováváme z nich lékaře dobře obeznámené s biomedicínským výzkumem. Od prvního ročníku jsou tak zapojení do vědecké práce, dělají samostatné experimenty a absolvují i teoretickou přípravu,“ uvedla proděkanka pro výuku v preklinických oborech a také koordinátorka P-PooL Kateřina Kaňková s tím, že program svou intenzitou překračuje rozsah diplomových a často i doktorských prací.

Do programu se mohou dostat jen vybraní studenti, kteří se nejlépe umístí v přijímacím řízení, mají o obor hluboký zájem a už na střední škole se věnují také dalším aktivitám, jako je účast v přírodovědných olympiádách nebo vlastní výzkumná činnost ve Středoškolské odborné činnosti.

„Musí také napsat motivační dopis a nezbytnou podmínkou je velmi dobrá znalost angličtiny,“ doplnila Kaňková s tím, že každý rok je do modulu vybrána maximálně dvacetičlenná skupina studentů. Podle ní povědomí o programu P-PooL mezi uchazeči o studium medicíny roste a může to být rozhodující moment k tomu, aby si pro studium vybrali Masarykovu univerzitu.

Osmisemestrální kurz Vědecká příprava

Od pilotního ročníku, který začal před šesti lety, se program postupně vyvíjí. „Neměli jsme zkušenost s kvalitou vybraných studentů a jejich schopnostmi pojmout určitou problematiku, a optimálně ji tak v programu načasovat. Postupně jsme dospěli k tomu, že v současné době mají tito mladí lidé ke standardnímu studiu Všeobecného lékařství navíc ještě osm semestrů trvající kurz Vědecká příprava, který jim poskytuje teoretickou průpravu například v oblasti etiky výzkumu, metodologie, vědecké psaní či biostatistiky, a zároveň se věnují v rozsahu desíti až jedenácti semestrů vlastnímu výzkumnému tématu,“ přiblížila nároky studia v tomto modulu proděkanka.

První studenti se minulých let věnovali například výzkumu nádorů u dětí, asistované reprodukci nebo neurodegenerativním chorobám, jako je Alzheimerova či Parkinsonova nemoc. Většina z nich už své závěry také publikovala v odborných časopisech.

Všichni zůstali u oboru

O motivaci studentů, kteří se do programu P-PooL dostanou, svědčí to, že nikdo z nich neukončil studium medicíny, i když několik z nich se přestalo pro jeho obtížnost věnovat této vědecké nadstavbě.

„Určitě se nám podařilo dosáhnout toho, co jsme od počátku chtěli, tedy naučit studenty vědecky pracovat. Byli bychom rádi, kdyby se někteří z nich stali v budoucnu našimi kolegy na fakultě. Ať už ale bude jejich profesní dráha jakákoliv, chceme s nimi udržet kontakty a získat pro nás cennou zpětnou vazbu,“ zdůraznila Kaňková.

Hlavní novinky