Přejít na hlavní obsah

Dostuduj, má to smysl

Masarykova univerzita startuje kampaň na snížení studijní neúspěšnosti.

Jednou z tváří kampaně "Dostuduj, má to smysl" je mladá psychiatrička Zuzana Špačková.

Snížit počet studentů, kteří ukončí své studium dřív, než se dostanou k vytouženému diplomu, je cílem celého systému opatření Masarykovy univerzity. Univerzita se tak rozhodla bojovat s negativním jevem, kdy míra takzvané studijní neúspěšnosti v případě bakalářských studijních programů dosahuje v Česku téměř 40 procent.

Systém opatření na MUNI, který vychází mimo jiné z rozsáhlého univerzitního průzkumu, zahrnuje změny v přijímacím řízení, proměnu studijní nabídky, nové poradenské centrum a také právě spuštěnou komunikační kampaň Dostuduj, má to smysl, ve které v devíti videích devět absolventů popíše své vlastní potíže při studiu a to, jak se s nimi vyrovnávali.

Podívejte se na první tři videa z kampaně„Zavedení všech opatření předcházela hluboká analýza dat a zjišťování příčin, které se v řadě případů liší na úrovni fakult i jednotlivých studijních programů. Věřím, že se nám společně s odborníky z fakult podařilo najít takový mix opatření, který míru neúspěšnosti při dokončování studií sníží. Naším cílem je, aby se energie a čas investovaný do vzdělání vrátil studentům v podobě titulu, přitom ale nechceme slevovat z nároků, které na naše studenty klademe,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Nejčastěji zanechávají studia prváci. Na Masarykově univerzitě do druhého ročníku nepostoupí více než 30 procent bakalářských studentů. Nejméně neúspěšných mají na lékařské a právnické fakultě, které si vybírají z těch nejlepších uchazečů a jsou jasně profesně orientované. Nejvíce studijní neúspěšnost trápí filozofickou a ekonomicko-správní fakultu.

Mezi důvody řádného nedokončení školy studenti v průzkumu často uváděli nevhodný výběr studijního programu, případně situaci, kdy si vybrali obor, který již předem nepreferovali. Častou příčinou byla také ztráta motivace, nebo nenaplněná očekávání. V mnoha případech se studenti dostávají do časové tísně a nezvládnou kombinaci studia a zaměstnání, nebo studium více oborů najednou. Důvodem pro zanechání studia však bývá i jeho náročnost.

„Z uvedených příčin jsme se primárně zaměřili na ty, kde může pomoci univerzita. Zásadním způsobem jsme změnili celou nabídku studijních programů a upravili jejich popisy tak, aby se uchazeč mohl detailně seznámit s tím, co ho při studiu čeká dřív, než si podá přihlášku. Dále je studentům k dispozici celé spektrum poradenských aktivit, od informačních akcí pro prváky, přes psychology, až po odborné poradce na fakultách,“ upřesnila prorektorka Masarykovy univerzity Markéta Pitrová.

Potíže se ztrátou motivace, ale i s organizací studia pomáhá řešit nově zřízené poradenské centrum, které vedle psychologického poradenství nabízí pomoc prostřednictvím fakultních poradců a konzultantů pro jednotlivé studijní programy, a to jak při plánování studijní zátěže, tak při průchodu celým studiem.

Systém opatření pak doplnila i komunikační kampaň Jedno ucho, jejímž cílem bylo ukázat studentům, že je univerzita připravena problémům studentů naslouchat a pomáhat hledat řešení. V březnu startuje další kampaň se sérií videí s devíti absolventy nazvanou Dostuduj, má to smysl.

Celý systém opatření na snížení studijní neúspěšnosti realizuje univerzita díky strategickému projektu Muni 4.0, na který získala 200 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt odstartoval 1. dubna 2017 a poběží pět let.

Hlavní novinky