Přejít na hlavní obsah

Studenti ze zahraničí pomáhají na univerzitě učit svůj rodný jazyk

Výuku cizích jazyků na Masarykově univerzitě pomáhají vylepšovat zahraniční studenti, kteří připravují hodinu v tandemu s učitelem.

Na pozicích asistentů učitele se už vystřídalo 84 studentů z nejrůznějších zemí.

Až teď nastoupí studenti do jazykových kurzů, leckoho možná překvapí, že nebudou mít jednoho učitele, ale dva. Na Masarykově univerzitě už totiž od roku 2014 funguje projekt Centra jazykového vzdělávání MU, který do výuky zapojuje studentské asistenty. Zahraniční studenti tak můžou nejen svým českým spolužákům přibližovat záludnosti svého mateřského jazyka a učit je lépe ho ovládnout. Kdo by se takovým asistentem chtěl stát, může se ještě hlásit.

„Myšlenku přivezla právě v roce 2014 kolegyně ze své cesty do Helsinek na jazykové centrum tamní univerzity. Hrozně se jí to líbilo a i nám ostatním přišlo zapojení zahraničních studentů jako asistentů do výuky jako skvělé oživení,“ vzpomíná koordinátorka Marta Rybičková na úplné začátky v podzimním semestru roku 2014.

Od té doby se na pozicích asistentů vystřídalo 84 studentů z nejrůznějších zemí. Zahraniční studentští asistenti se uplatňují v předmětech zaměřených na výuku obecného jazyka, ne v těch odborných. Když se jako zájemci přihlásí, vybírají si hodiny a učitele primárně podle svých časových možností, ne podle toho, na jaké studují fakultě. „Měli jsme už ale i jednu šikovnou studentku, která nakonec spolupracovala na právnické fakultě hned s několika našimi vyučujícími,“ popisuje Rybičková.

Studenti nepůsobí jako samostatní učitelé, i když alespoň malé pedagogické školení dostanou. Výhodou jejich zapojení v předmětech je pro pedagogy hlavně to, že můžou rozložit svoje síly a pustit se i do věcí, které by sami v hodině nezvládli zorganizovat. Zahraničním asistentům jsou za to odměnou kredity, certifikát a většinou i znovu objevená hrdost na vlastní jazyk a národ.

„Mívají ohromnou radost z toho, že můžou něco říkat o svojí zemi a ukázat, co je na ní hezké. Neocenitelné také je, že svůj rodný jazyk přirozeně používají jinak než ti, kdo si ho osvojili později, takže můžou opravovat drobné nuance a učit nerodilé mluvčí třeba studentský slang,“ vypočítává Rybičková, co mimo jiné vedlo k tomu, že ministerstvo univerzitu nedávno ocenilo za zapojení zahraničních studentů do výuky Evropskou jazykovou cenou Label.

Častý jazyk: Ruština

Mezi několika desítkami lidí, kteří už se asistenty stali, jsou hodně zastoupeni rusky mluvící studenti. Bohatou zkušenost s nimi má Monika Ševečková, která garantuje výuku ruského jazyka jako cizího hned na čtyřech fakultách univerzity.

„O projektu Asistent ve výuce jsem se dozvěděla na jeho začátku a i během svých zahraničních služebních cest jsem se ujišťovala v tom, že výuka v tandemu s rodilým mluvčím je něco, co by tu naši jednoznačně posílilo. Jejich role je nezaměnitelná v předávání jazykových i interkulturních znalostí, zvyšování motivace studentů ke studiu cizího jazyka nebo kvůli zájmu o studium v zahraničí,“ myslí si Ševečková, která už spolupracovala s téměř 50 asistenty. A spolu s nimi už dokonce vytvořila elektronickou učebnici Obchodní ruština a dvě publikace pro fakultu sociálních studií. Další by měly vzniknout.

Studenti si tandemy chválí

V roce 2018 si vyučování svého rodného jazyka, ať už to byla angličtina, španělština, ruština, němčina nebo francouzština, vyzkoušelo celkem 32 přijíždějících studentů. Jejich čeští či slovenští spolužáci na ně podle slov koordinátorky i vyučující reagují pozitivně. Asistent je přece jen dobrým spojovníkem mezi nimi a „skutečným“ učitelem.

Spokojenost ukazují i zpětné vazby studentů, kteří se asistenty stali. „Moje očekávání se rozhodně naplnila. Asi nejzajímavější pro mě bylo připravit si svoji vlastní 1,5hodinovou lekci, což byla nakonec velice uspokojující záležitost. Nikdy bych nečekal, že reakce českých studentů bude tak intenzivní,“ stálo například v jednom z hodnocení.

Další dojmy jsou vidět ve videu, které centrum jazykového vzdělávání natočilo, aby motivovalo další studenty-asistenty.

Hlavní novinky