Přejít na hlavní obsah

Studentské spolky se představily na jarmarku. Otevírají své řady

Začátek semestru je ideální příležitost najít si svůj spolek, kde nasbíráte zajímavé zkušenosti a najdete přátele.

Na Masarykově univerzitě působí několik desítek studentských spolků, které svou bohatou činností vysílají jasnou zprávu: studium na univerzitě má i další rozměry než jen chození na přednášky a cvičení. Svou činnost představily některé z nich na středečním Jarmarku spolků v atriu Fakulty sociálních studií MU, do svých řad lákaly nejen prváky.

Jarmark spolků organizuje každoročně na začátku akademického roku Masarykova studentská unie – Munie, která je sama velkým univerzitním spolkem, zastřešujícím největší akce a poskytujícím pomoc a servis dalším spolkům a klubům. V prosinci bude pořádat další ročník velkého Plesu studentů MU, podílí se třeba i na Studentském Majálesu nebo na organizaci meziuniverzitních sportovních soubojů. Pokud vás takovéto aktivity lákají, přihlaste se do jejich řad.

Nové členy právě nyní přijímají i další spolky. K těm větším patří Nadační fond studentů Filozofické fakulty MU, jeho činnost je poměrně široká a navzdory názvu pořádá i akce s celouniverzitním přesahem. Jeho členové pořádají třeba festivaly SemestrStart a SemestrEnd, lampionové průvody a také rozdávají granty na podporu studentských aktivit na Filozofické fakultě MU.

Brněnská pobočka spolku AIESEC zase láká na nejrůznější zahraniční stáže a pracovní zkušenosti, je totiž součástí celosvětové studentské asociace. Podobným způsobem funguje i spolek AEGEE, který sdružuje studenty napříč Evropou a pořádá pro ně hlavně letní univerzity. Pokud by vás ale lákal spíše spolek, který vznikl přímo na Fakultě sociálních studií MU a který kombinuje zahraničí zkušenost s neformálním vzděláváním, dobrovolnictvím a lokálními projekty, zamiřte do Be International.

Velkou skupinou spolků, které se na jarmarku prezentovaly, jsou studentská média, která vám umožní vyzkoušet si roli novináře, editora či fotografa. Zapojit se můžete do redakce studentského magazínu Lemur, kde se najde místo i pro zcela nezkušené, ale nadšené tváře. Trochu zkušenější autory by zase uvítal webový časopis Atrium, který vydává samotná FSS.

Na jarmarku si jeho současní redaktoři připravili kvíz znalosti fakulty a jejích tváří. Pokud by vás bavilo psát o právu, je zde časopis Právo 21, texty a analýzy z prostředí bezpečnosti zase publikují Security Outlines.

Některé spolky jsou svým zaměřením rozkročené šířeji, příkladem mohou být Mladí občané, kteří mezi sebe lákají každého, komu není jedno veřejné dění a kdo se zajímá o politiku a chce o ní pravidelně diskutovat nebo pořádat edukativní projekty. FUKS je zase spolek působící v bohunickém kampusu, kde jeho členové pořádají nejrůznější sportovní, společenské a volnočasové aktivity. Netají se ale touhou propojit všechny fakulty Masarykovy univerzity, přihlásit se mezi ně tak může úplně každý.

Členové Spolku pro efektivní altruismus na jarmarku upoutali pozornost tím, že mezi návštěvníky sbírali odpovědi na jednoduchou otázku: Co je podle vás největší světový problém? Na nástěnku nasbírali spoustu různých odpovědí a přitom vysvětlovali, že právě diskuze nad tím, které světové problémy jsou nejpalčivější a jak je možné z pozice běžného občana přispět k jejich řešení je náplň činnosti spolku.

Na své si ale přijdou i tací, kteří by rádi zamířili do spolku s úzce zaměřenou činností. Fandy Japonska a jeho kultury bude zajímat Konekto – Spolek japanistů MU, zájemce o politiku a mezinárodní vztahy zase nesmí minout akce a aktivity Studentské sekce Mezinárodního politologického ústavu. Členové projektu Spolu pořádají aktivity v zařízeních pro lidi s duševním onemocněním, spolek Psychobraní pak pořádá psychologické přednášky a diskuzní setkání, která si kladou za cíl destigmatizovat duševní onemocnění.

Na jarmarku se nepředstavily zdaleka všechny aktivní spolky, jejich kompletní seznam najdete na univerzitním webu. Začátek semestru je pak ideálním obdobím ke startu činnosti v kterémkoliv z nich.

Hlavní novinky