Přejít na hlavní obsah
(zleva) Studentští senátoři Natália Antalová a Tomáš Varga předali ceny Haně Vrtalové, Ivě Dřímalové a Martinu Jonášovi.

Vysokoškoláci ocenili nejlepší učící studenty Masarykovy univerzity

Ceny Studentské komory Akademického senátu MU za studentský podíl na výuce převzali 3. října tři mladí učitelé.

Zatímco vítězové Ceny rektora pro vynikající pedagogy jsou už pár týdnů známí, vyhlášení ceny udělované studentskou komorou mladým učícím vysokoškolákům se odehrálo až včera v areálu Vinařská v rámci zahájení Studentského univerzitního vína. Hlasování prostřednictvím ISu nakonec ovládli tito pedagogové: 

Cenu v oblasti přírodních věd a lékařství získala Iva Dřímalová, která na Přírodovědecké fakultě MU coby doktorandka studuje matematickou analýzu a stejný předmět také vyučuje.

V oblasti ekonomie a informatiky byl oceněn Martin Jonáš, který právě dokončil doktorské studium na Fakultě informatiky MU a učí programování a formální jazyka automaty.

Za oblast společenských a humanitních věd cenu převzala Hana Vrtalová, která na Pedagogické fakultě MU právě dokončila magisterské studium učitelství anglické jazyka a vyučuje předměty zaměřené na komunikaci a improvizaci.

Hlavní novinky