Přejít na hlavní obsah

Bible jako radikální odreagování od školy

Co nabízí studentský spolek Univerzitní křesťanské hnutí Brno? Nejen zajímavé debaty nad posvátnými texty.

Kde je Bůh, když se dějí zlé věci, nebo zda by evangelisté obstáli před soudem jako hodnověrní svědkové. Na takové otázky se snaží hledat odpovědi studenti spolek UKB Brno.

Spolek, který působí v Brně už od roku 2014, přesunul svou činnost z VUT na Masarykovu univerzitu, kde se zabydlel od letošního ledna. Jeho členové se jednou týdně schází na kolejích Tvrdého a společně studují Bibli.

„Většinou se zabýváme krátkým úryvkem, který si vytiskneme a rozdáme, aby ho mohl mít každý před sebou. Používáme induktivní studium, což je forma, při které se rozdělíme do menších skupin a střídavě sami a ve skupině přemýšlíme a odpovídáme na připravené otázky,“ říká vedoucí spolku Simeon Borko.

Kromě členů z řad studentů MUNI jsou důležitou součástí hnutí i studenti z VUT. O chod a aktivity spolku se stará čtveřice studentů, na pravidelných setkáních se jich potká někdy i třicet. „Přicházejí lidé z různých fakult. Nedá se říct, že by některá převládala,“ říká Borko.

Důvodem pro vznik spolku bylo umožnit jeho členům sdílet svou víru ve studentském prostředí tak, aby ji mohli navzájem zkoumat. „V pochopení křesťanství se snažíme jít ke kořenům – do Bible – a tím konfrontovat zaužívané koncepty a představy o křesťanství. Jinými slovy, snažíme se zkoumat, jaký záměr měl Ježíš během svého života, a pokud je jeho příběh pravdivý, jak to mění realitu a život dnes,“ popisuje šéf spolku.

Mimo setkávání nad textem Bible pořádá spolek i další aktivity. Mezi ty určené pro nejširší veřejnost patří přednášky na různých fakultách. Naposledy představil například soudce Daniel Spratek na právnické fakultě pokusy podrobit svědectví evangelistů zkoumání pomocí metod právní vědy. Členové ale společně chodí také na laser game nebo jezdí na víkendovky. „Svým členům i návštěvníkům našich akcí můžeme nabídnout dost radikální odreagování od školních povinností. Někdo si cení intelektuální proslovy a debaty, někdo jiný oceňuje spíš společenský aspekt spolku,“ doplňuje Borko.

Smyslem hnutí je i osvěta neboli, jak ji Simeon Borko nazývá v křesťanském žargonu, misie: „Nejedná se o verbování nebo budování organizace. Jde o touhu, aby si i ostatní, po důkladném průzkumu a zvážení, osvojili křesťanský postoj k Ježíši a k sobě samému a aby to reflektovalo i jejich život.“

Spolek je otevřený pro každého bez ohledu na jeho víru. Členové hnutí rádi přivítají kohokoliv s upřímným zájmem o diskuzi. „Chceme ukázat svět víry nevěřícím, svět křesťanství nekřesťanům. Je zdravé a prospěšné vidět nesouhlas. Těžké otázky a argumenty nekřesťanů vedou křesťany k tomu, aby se znovu zamysleli a ukázali, že jejich názor vychází z rozumné interpretace Bible, anebo svůj názor opustili,“ uzavírá vedoucí spolku.

Hlavní novinky