Přejít na hlavní obsah

Podat pomocnou ruku a přinést naději

Pomáhat tam, kde pomoc chybí nejvíc, se rozhodl studentský charitativní spolek Mise naděje.

Spolek, který za své aktivity získal v roce 2015 první místo v soutěži Gratias Tibi, sdružuje více než stovku studentů, absolventů i akademiků napříč fakultami. Jen rok předtím ho založil tehdejší student Masarykovy univerzity Daniel Vodrážka, který se dodnes na jeho vedení podílí. Protože neměl k rozjezdu velké organizace žádný kapitál, rozhodl se její činnost postavit na dobrovolnické pomoci studentů, kterou spolek koordinuje.

„Z naší tehdejší rešerše vyplynulo, že v Česku byly v roce 2013 naprosto nedostačující možnosti pomoci vážně nemocným dětem, autistům, dětem z dětských domovů či hospicům,“ přibližuje Vodrážka, jak se rozhodoval, kam pomoct směřovat.

Původní myšlence zůstává spolek věrný stále. Své aktivity se snaží nejenom zlepšovat, ale také rozšiřovat. „Spustili jsme i řadu nových projektů reagujících na naše zjištění z praxe. Jedním z nich je například finanční gramotnost pro děti z dětských domovů, protože děti jsou dle statistik po odchodu z tohoto zařízení jednou z nejohroženějších skupin vůbec,“ říká Vodrážka.

Spektrum činností studentské charitativní organizace je opravdu široké. Dlouhodobě pomáhá s hledáním asistentů pro rodiny s dětmi s autismem, snaží se propojovat seniory s mladší generací nebo se věnuje kreativním činnostem pro děti v nemocnici. Kromě Brna začal spolek před třemi lety působit také v Praze.

V loňském roce spolek uspořádal na půdě univerzity dvě náborové akce do registru dárců kostní dřeně. „V dubnu jsme realizovali nábor na Ekonomicko-správní fakultě MU, kde se nám zapsalo 138 potenciálních dárců. Na filozofické fakultě se nám jich podařilo získat 146,“ popisuje úspěchy spolku Vodrážka. Na rozdíl od dárců krve bývá dárce kostní dřeně často jediný člověk na světě, který může těžce nemocného natrvalo zachránit. Čím více potenciálních dárců je registrováno, tím vyšší je tedy i šance na záchranu nemocného.

Mise naděje je dnes jedním z největších charitativních studentských spolků v Česku. „Koordinujeme bezmála stovku studentů v Brně a v Praze, ale chceme dále růst. Působí mezi námi řada absolventů i vyučujících. Například Barbora Buchtová z katedry financí působí jako odborný mentor projektu Finanční gramotnost pro děti z dětských domovů,“ uvádí Vodrážka. V současnosti spolek rozjíždí nový projekt Mise naděje Scholar, kterým chtějí pomáhat nadaným studentům s výběrem smysluplných témat závěrečných prací. „Z praxe známe řadu oblastí, které by si zasloužily více pozornosti,“ plánuje Vodrážka.

Hlavní novinky