Přejít na hlavní obsah

Jak se cítí studenti v době koronavirové? Zapojte se do studie

Konsorcium evropských univerzit a výzkumných institucí spustilo mezinárodní dotazníkové šetření COVID-19 International Student Well-being Study, do kterého se zapojuje i Masarykova univerzita.

Probíhající dotazníkové šetření si klade za cíl nahlédnout do změn, které současná pandemie COVID 19 pro studenty vysokých škol představuje v oblasti studia, financí, bydlení, zdraví a jejich duševní pohody.

Propuknutí pandemie COVID-19 totiž vedlo na univerzitách k zavedení rychlých změn v metodách výuky: kontakt mezi přednášejícími a studenty se přesunul do online prostředí, na studenty doléhá řada opatření k zajištění sociální distance. Často se z důvodu vládních opatření přestěhovali zpět k rodičům nebo žijí izolovaně ve svém studentském ubytování. Omezení se dotýkají také brigád a zaměstnání. Studenti tak prochází náročným obdobím plným nejistoty spojené s tím, jak jsou opatření zaváděna postupně.

Zapojit se a přispět tím k poznání dopadů COVID-19 na studenty můžete také, pokud splňujete dvě jednoduché podmínky – jste studentem či studentkou na vysoké škole a je vám alespoň 18 let. Dotazník je k dispozici v českém nebo v anglickém jazyce. Účast v šetření je zcela dobrovolná a vyplnění dotazníku zabere průměrně asi deset minut. Identita respondentů a účast na této studii je přísně důvěrná a identifikace konkrétních osob není možná. 

Do šetření je zapojeno 27 zemí z Evropy, Severní Ameriky a také Jižní Afriky. Lokálními partnery na národní úrovni jsou pak významné místní univerzity a výzkumná centra. Organizátoři průzkumu budou rádi, pokud se studenti tohoto šetření zúčastní v hojném počtu, aby byly výsledky šetření co možná nejpřesnější.

„Výsledky tohoto průzkumu budou velmi užitečné pro Masarykovu univerzitu i všechny další zapojené vysoké školy, jelikož přinesou velmi potřebnou zpětnou vazbu o tom, jak studenti vnímají současná opatření. Vedení univerzity tak získá důležitý podklad k tomu, jak organizovat další opatření v budoucnosti a také jak vhodně cílit svoji pomoc,“ uvedl Michal Bulant, prorektor pro vzdělávání a kvalitu Masarykovy univerzity.

Protože šetření aktuálně probíhá ve více zemích, umožní reflektovat dopady národních politik na duševní pohodu ve studentské populaci. Výsledky budou zveřejněny v mezinárodních vědeckých časopisech a budou prezentovány na světových konferencích. Shrnutí bude přístupné na webu Antverpské univerzity, kde jsou také uvedeny další podrobnosti o tomto výzkumném projektu.

Hlavní novinky