Přejít na hlavní obsah

15 tisíc uchazečů dostalo pozvánku na přijímačky na MUNI

Masarykova univerzita bude pořádat přijímací testy v 820 různých termínech tak, aby dostála aktuálním hygienickým předpisům.

Uchazečům o studium na Masarykově univerzitě, kteří budou o víkendu 20. až 21. června skládat Test studijních předpokladů (TSP), byly v e-přihlášce zpřístupněny pozvánky k přijímacímu řízení. V pozvánce najdou údaje o místu a čase konání zkoušek, ale také důležité informace o hygienických opatřeních přijatých v souvislosti s epidemií COVID-19.

Univerzita bude pro téměř 15 tisíc potenciálních studentů pořádat testy v 820 různých termínech tak, aby dostála aktuálním hygienickým předpisům. Kromě TSP bude část uchazečů o studium v průběhu června skládat také oborové testy na jednotlivých fakultách.

“Přijímacích zkoušek se uchazeč může zúčastnit pouze tehdy, nemá-li příznaky virového infekčního onemocnění. Při prezenci je nutné odevzdat vytištěné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je přílohou pozvánky,” uvedl prorektor pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant.

Po celou dobu přítomnosti v budově, kde se zkoušky konají, budou mít uchazeči i dozorující nasazenou ochranu úst a nosu. “Uchazečům doporučujeme vzít si s sebou rovněž náhradní roušky a uzavíratelný obal na použité roušky,” doplnila vedoucí studijního odboru Martina Vlková.

Test studijních předpokladů se bude konat jak v Brně, tak v dalších sedmi městech Česku. Termíny vypisované v minulých letech ve slovenských městech, jsou letos kvůli koronaviru zrušené a slovenští uchazeči jsou zváni do Brna. Pozemní hranice mohou na 24 hodin překročit, pokud doloží pozvánku na přijímačky. Nemusejí přitom předkládat negativní test na koronavirus. To stejné platí pro jejich rodinný doprovod, typicky rodiče jako řidiče auta.

Bez přijímaček

Řada studijních programů na některých fakultách Masarykovy univerzity letos přijme větší počet uchazečů než v minulých letech bez absolvování přijímacího řízení. Týká se to zejména těch programů, kde je menší převis poptávky nad nabídkou. Podmínkou pro přijetí bez přijímaček v dalších oborech je zpravidla doložení účasti v celostátních kolech olympiád, úspěšné řešení středoškolské odborné činnosti nebo dalších obdobných soutěží.

Hlavní novinky